סטודנטים מחו"ל

סטודנטים אשר לומדים בחו"ל ומעוניינים לבוא למרכז הרפואי להסתכלות בעת ביקורם בארץ, מוזמנים לפנות 6 חודשים טרם התאריך המבוקש למחלקת משאבי אנוש של המרכז הרפואי, ולצרף אישור הלימודים מהאוניברסיטה בה הם לומדים. בעת הגשת הבקשה, יש לציין את התאריכים המבוקשים וכן המחלקה המבוקשת להסתכלות.
סטודנט אשר הסתכלותו תאושר ע"י הפקולטה, ייקלט לתקופה המבוקשת לאחר שהציג ביטוח רפואי פרטי שביצע עבור תקופת ההסתכלות.

עלות ההסתכלות:
150 ₪ לשבוע.

דרכי פנייה:
מייל:
dfogel@pmc.gov.il

iditur@pmc.gov.il


ענף רופאים, משאבי אנוש פוריה