דע מהן זכויותיך:

 • לקבל טיפול רפואי מקצועי ואיכותי, ללא הפליה מטעמי מין, דת, לאום, ארץ מוצא או גזע.
 • לקבל יחס נאות ומתחשב תוך שמירה על כבודך ופרטיותך במהלך כל שלבי הטיפול הרפואי.
 • לדעת את שמו, מקצועו ותפקידו של כל אחד מהמטפלים בך.
 • לקבל הסבר אודות מחלתך, הטיפול המוצע לך, הסיכויים הסיכונים ותופעות הלוואי, ועל טיפולים חלופיים/
 • הסכמתך – לאחר שהבנת את ההסבר – הינה תנאי לקבלת כל טיפול.
 • לקבל מידע מתוך התיק הרפואי שלך (העתק התיק יימסר תמורת תשלום).
 • לדעת כי עובדי ביה"ח מחויבים לשמור על סודיות המידע הרפואי הקשור בך.
 • לקבל מבקרים לפי שעות הביקור כפי שנקבעו במחלקה.
 • למנות בכתב נציג מטעמך (בא כוח) שיהיה מוסמך להסכים במקומך לקבלת טיפול רפואי, בנסיבות ובתנאים שתקבע.
 • להשיג מיזמתך חוות דעת רפואית נוספת (על חשבונך), תוך שיתוף פעולה מלא של צוות המחלקה.
 • לקבל שיתוף פעולה מלא של ביה"ח, במידה והינך נדרש לעבור לטיפול במוסד רפואי אחר.

  (עפ"י חוק זכויות החולה, התשנ"ו – 1996)

 חוברת זכויות המטופל - עברית
 חוברת זכויות המטופל - אנגלית
 חוברת זכויות המטופל - ערבית
 חוברת זכויות המטופל - רוסית
 עלון בריאות
 
במרכז  הרפואי פועלת אחראית לזכויות המטופל - גב' מיכל אטיאס

תפקידה לתת יעוץ וסיוע למטופלים, בקשר למימוש זכויותיהם.

טלפון- 04-6652412 | פקס - 04-6652420

כתובת E-MAIL: pniyot@pmc.gov.il

 לאתר כל הבריאות