קבלת העתק מן הרשומה הרפואית

על פי חוק זכויות החולה, המטופל זכאי לקבל העתק מהרשומה הרפואית שלו.
קבלת הרשומה כרוכה בתשלום אגרה הנקבעת על ידי משרד הבריאות או בהתאם לתקנות זכויות החולה.
ניתן לשלם במזומן, בהמחאה, בכרטיס אשראי ובהפקדה לחשבון בית החולים בבנק הדואר.
אגרה מופחתת למטופלי המכון האונקולוגי ומטופלי IVF, פעם אחת לכל תיק מכון.


העתק מהרשומה הרפואית ניתן לקבל במספר אופנים

א). רשומה רפואית של מטופל:

1. על ידי בקשה כתובה מהמטופל
2. בקשה מהמטופל באמצעות מיופה כוח
3. אפרוטרופוס טבעי של המטופל (הורה לילד עד גיל 18)
4. אפרוטרופוס על פי צו (יש להציג את הצו).
5. המצאת צו בית משפט המורה על מתן המסמכים.

ב). רשומה רפואית של נפטר:

1. באמצעות הצגת צו ירושה בו רשום היורש.
2. צו קיום צוואה.
3. הצגת צו בית משפט המאשר מסירת מידע לטובת המבקש.
4. אם טרם הוצא צו ירושה באמצעות תצהיר חתום על ידי היורש המאומת על ידי עו"ד. (מצורף קישור לטופס).

יש להציג תעודת זהות בעת הגשת כל בקשה.

בכל בקשה להעתק מהרשומה הרפואית (כגון: תיק אשפוז, סיכום ביקור במיון, תיק מרפאה) יש לפנות לתיעוד הרפואי בימים ראשון עד חמישי בין השעות 09:00 עד 12:00. 
טלפון 04-6652317, 04-6652316
פקס 04-6652708
מייל mr@pmc.gov.il

מומלץ לפנות מבעוד מועד מכיוון שתהליך הכנת המסמכים אורך זמן.