מר חלים רושרוש

ממונה רעלים וחומרים מסוכנים

משמש בתפקיד משנת 2009.

בנוסף משמש כממונה בטיחות ביולוגי של אגף המעבדות ואחראי מעבדת קורונה.
חבר צוות "ניהול מתקני בית החולים ובטיחותם" -FMS במסגרת מבדקי האקרדיטציה.
חבר צוות פורום בטיחות עליון של מרכז הרפואי ע"ש ברוך פדה.
חבר בוועדת הבטיחות של המרכז הרפואי.

במסגרת התפקיד משמש כממונה על כל הנושאים הקשורים בתחום בכל שעות היממה, שבתות, וחגים והיערכות לשעת חרום. אחראי לביצוע כל פעילות הקשורה לאחזקתו והפעלתו התקינה של המתקן הרפואי בכל הקשור לניהול המלאי, תחזוקה שוטפת ומונעת, מעקב ותיעוד. פיקוח על עבודתם של עובדי המרכז הרפואי. מקיים קשר עם המשרד לאיכות הסביבה ופיקוד העורף, פיקוח וליווי מבדקים וביקורות במרכז הרפואי. תיאום הדרכות לצוותים, וכן משתתף בתכנון, ביצוע וקבלה של חומרים חדשים.

הכשרה ולימודים:
תואר ראשון B.Sc במדעי מעבדה רפואית, שנת 2008 ממכללת הדסה.
תואר שני M.Sc בביוטכנולוגיה מחקרי, שנת 2020 ממכללת תל חי.
התמחות בבטיחות ביולוגית וכימית מכון וייצמן, שנת 2010.


מעבר לדף רעלים וחומרים מסוכנים