המלצה על מועמד לבחירת יקיר המרכז הרפואי

לתשומת לבכם, ניתן להגיש המלצות עד תאריך 31/08/2021

*
*
האם המועמד עובד המרכז הרפואי לשעבר? 
 
האם המועמד עובד ציבור? 
 
*
האם המועמד התנדב לפעילות מסוימת במרכז הרפואי, או מטעמו? 
 
האם הפעילות של המועמד לטובת המרכז הרפואי הינה משמעותית ומתמשכת? 
 
*
*
מכתב המלצה מצ"ב 
טען קובץ 
האם הממליץ עובד במרכז הרפואי 
 
האם הממליץ עובד ציבור? 
 
האם קיים קשר בין הממליץ למועמד?