פנימית ב'

הסכמת המטופל הינה תנאי לביצוע כל פעולה רפואית.

אנו רואים חשיבות גדולה במתן המידע למטופל מוקדם ככל הניתן לפני ביצוע הפעולה הרפואית.

להלן טפסי הסכמה לביצוע פעולות רפואיות מגוונות אשר עליהם חותם המטופל בטרם ביצוע הפעולה הרפואית ולאחר שקיבל הסבר ומענה לשאלותיו מרופא.

לעיון/הורדת טופס יש ללחוץ על הקישור הרלוונטי.

טופס הסכמה לטיפול ממיס קרישים לארוע מוחי חד (TPA)
טופס הסכמה לקבלת טיפול כימי (כימותרפיה)
טופס הסכמה לביצוע דיקור אבחנתי
טופס הסכמה להכנסת צנתר ורידי מרכזי