עיניים - טרום ניתוחית

למרפאת טרום ניתוחים מוזמנים מטופלים המעומדים לניתוח עיניים.
לא לפני כל ניתוח מזמינים למרפאה טרום ניתוחית, מרבית המוזמנים למרפאה זו מוזמנים לפני ניתוח ירוד (קטרקט).

מטרת המרפאה לבצע בדיקת עיניים מקיפה לפני הניתוח וכן לחשב את מספר העדשה להשתלה. הבדיקה מחולקת ל-4 שלבים:

1.קבלה על ידי המזכירה

2.בדיקה על ידי טכנאית

3.צפיה במצגת הסבר

4.בדיקת רופא.

המוזמנים למרפאה יתקבלו על ידי מזכירת המחלקה שתקליד את נתוניהם למחשב ותשאל מספר שאלות. בהמשך יצפו בהצגת הסבר על הניתוח, ייבדקו על ידי טכנאית לחישוב מספר העדשה להשתלה ולבסוף בדיקת רופא מקיפה בהרחבת אישונים. לאחר הבדיקה הראיה מטושטשת למספר שעות ואין אפשרות לנהוג. במהלך הבדיקה יתקבל הסבר על הניתוח הן בעזרת המצגת והן על ידי הרופא, מומלץ לשאול את הרופא כל שאלה המטרידה את הניבדק/ת היות ובסיום הבדיקה יש צורך לחתום על טופס הסכמה לניתוח. אפשרי ומומלץ לקבל העתק ממנו לעיון נוסף בבית ולחתום עליו רק לאחר שהכל ברור ומובן היטב.

משך הבדיקה כ-3 שעות.

זימון תור למרפאה