מחלקות פרארפואיות

בית מרקחת

מנהלת: מגר' אלה דיניסמן

מעבדות

מנהל: ד"ר טאלב חג'וג'

מעבדת מחקר

מנהל: ד"ר אבי פרץ

פזיותרפיה

מנהלת: גב' עפר רוקמן-רומנו

עבודה סוציאלית

מנהלת: גב' ענת רוזנבלום

ריפוי בעיסוק

מנהלת: גב' רוני צוק-סער

המחלקה לתזונה

מנהלת: גב' גלית מגריל