הסדרי חנייה במרכז הרפואי

מבקר יקר,

במגמה לשפר את השירות, הותקנה במרכז הרפואי ע"ש ברוך פדה, פוריה, מערכת גבייה אוטומטית לבאי המרכז הרפואי, אשר מחנים את רכבם בתחומי המרכז הרפואי.
התשלום עבור חניה, בסך 20 ₪, תקף לכל היום (עד חצות), וניתן לצאת ולהיכנס מספר פעמים עם אותו הרכב.
(יש להוציא פתקית בכניסה בכל פעם שנכנסים)
לנוחותכם, ניתן לבצע את התשלום במזומן או באשראי, רק באמצעות מכונות תשלום הממוקמות:
1. ברחבת הכניסה למבנה המרכזי, ליד המיון וסמוך לקפיטריה
2. במגרש החנייה מעל מחלקת יולדות. 

לתשומת לבכם - במחסום היציאה מהמרכז הרפואי ניתן לשלם באשראי בלבד. מבקרים אשר לא יסדירו התשלום כאמור לעיל, ואין ברשותם כרטיס אשראי - יאלצו לחזור ולהסדיר התשלום באחת ממכונות התשלום. 

ע"פ הנחיות משרד הבריאות, זכאים לפטור מתשלום עבור חניה (לרכב אחד בלבד).

1. פטורים מתשלום:
1.1. כניסה ויציאת רכב תוך 30 דקות ראשונות, לכל מטרה
1.2. הפטורים הבאים לרכב אחד בלבד:
1.2.1. מטופלי דיאליזה אמבולטוריים, מטופלים אונקולוגיים (במהלך הטיפול) ומלוויהם, הורי פגים מאושפזים.
1.2.2. מטופלים אמבולטוריים, אשר חייבים להגיע למרכז הרפואי לטיפול למשך חודש לפחות, בתדירות של לפחות פעמיים בשבוע, החל מתחילת הטיפול. מותנה באישור הרופא המטפל.
1.2.3. בני משפחה של מטופלים המאושפזים לתקופה העולה על 14 יום (הפטור יינתן החל מהיום ה-15 לאישפוז). מותנה באישור הרופא המטפל.
1.2.4. בני משפחה של חייל מאושפז. מותנה באישור ר"מ 2.
1.2.5. משפחות בכפוף להמלצת השירות הסוציאלי. מותנה באישור השירות הסוציאלי.
1.3. נכים (בעלי תעודת חניה לנכים או עם תו עגלת נכים). רישום במשרד החניון במיון.
1.4. רכב ציבורי (מונית או אוטובוס) האוסף או מסיע חולים.
1.5. רכב צבאי בתפקיד נהוג ע"י חייל במדים.
1.6. עובדי משרד הבריאות, בעלי אישורים מתאימים.

2. הליך ניפוק פטורי החנייה:
2.1. הזכאים לפטור יפנו לגורם המאשר בסעיף 1.2
2.1.1. לאחר קבלת הטופס המאושר יגיעו למשרד החניון לרישום וקבלת כרטיס. טלפון 6652801.
2.1.2. בהליך הרישום או מסירת כרטיס החנייה יינתן הסבר, תאריך פג תוקף ודרכי חידוש.

לזכאים, קיימות שתי אפשרויות למתן השירות:
1. רישום רכב אחד קבוע במערכת החניון הממוחשב. אינו כרוך בתשלום.
2. הנפקת כרטיס מגנטי - אינו מותנה במספר רכב וכרוך בתשלום חד פעמי של 30 ש"ח.

כלי רכב אשר אושרו ונרשמו במערכת יזוהו באופן אוטומטי בכניסה וביציאה (בכפוף לתקופת האישור).


לבירורים ומידע: