מנהלי מקצועות הבריאות

ד"ר חאג'וג' טאלב

מנהל המעבדות

גב' צוק-סער רוני

מנהלת שירות ריפוי בעיסוק

גב' רוקמן-רומנו עופר

מנהלת שרות פזיותרפיה

גב' ענת רוזנבלום

מנהלת המחלקה לעבודה סוציאלית