גב' אטיאס מיכל

ממונה על פניות הציבור

משמשת בתפקיד משנת 2017.
מחויבת למתן שירות וקשובה כל העת לציבור המטופלים ובני משפחותיהם.

השכלה:
בעלת תואר ראשון במנהל מערכות בריאות.
בעלת תואר שני במנהל ומדיניות ציבורית.

מעבר אל דף פניות הציבור