מנהלי מחלקות משק

מר אוחיון שלומי

מנהל המטבח

מר בנאי דן

מנהל מחלקת תחבורה

מר בן ציון אריאל

מנהל מחלקת רכש ציוד משקי

מר הרון נלגבאץ

מנהל מערך טכסטיל

מר חלפון יורם

מנהל מחלקת הנדסה ביו-רפואית

אינג' כרם לאה

ממונה בטיחות

מר מלכה רונן

מנהל מחלקת שינוע פנים - אלונקאים

מר נחום שמעון

מנהל מחלקת שינוע פנים

אינג' שלמנזון אלכס

מנהל מחלקת אחזקה/הנדסה

מר שמש אפי

מנהל מחלקת רכש ציוד רפואי

גב' שמוניס הרוש סופי

מנהלת מחלקת משק