קרדיולוגיה וצנתורים

 דף מידע (מקושר) פעולה

צנתור

מידע והנחיות לפני פעולת צנתור לב
 
אקו לבמידע והנחיות לפני בדיקת אקו לב
 
אקוקרדיוגרפיה במאמץמידע והנחיות לפני בדיקת אקוקרדיוגרפיה במאמץ
 
אקו דובוטמיןמידע והנחיות לפני בדיקת אקו דובוטמין
  
 ארגומטריה מידע והנחיות לפני בדיקת ארגומטריה