ד"ר פרליץ יורי

מנהל מערך נשים-יולדות

משמש בתפקיד ממרץ 2021.
משמש בנוסף גם כמרצה בפקולטה לרפואה בגליל, אוניברסיטת בר אילן, וכחבר ועד החברה לרפואת האם והעובר בישראל.
במסגרת תפקידו אחראי על אבחון וטיפול בנשים ועובריהן בהריון בסיכון גבוה. ביחידה מאושפזות נשים אשר לגביהן יש חשש לפתח סיבוכי הריון, דוגמת: לידה מוקדמת, ריבוי מי שפיר, מיעוט מי שפיר, עיכוב בצמיחה עוברית, היפרדות שלייה ומחלות אימהיות או עובריות אחרות דוגמת רעלת הריון, קרישיות יתר, מומים עובריים, סוכרת הריונית, יתר לחץ דם, מחלות כליה ועוד.

הכשרה ולימודים:
בעל תואר MD מהטכניון, חיפה, שנת 1990.
זוכה פרס הרופא המצטיין בבית החולים פוריה לשנת 2003. זוכה פרס המרצה המצטיין בפקולטה לרפואה, הטכניון, חיפה בשנים: 2004, 2006, 2008.

תפקידים קודמים:

2010-2021 - מנהל היחידה להיריון בסיכון גבוה, מחלקת נשים ויולדות.

 

עבור לדף מערך נשים-יולדות


פרסומים:

1. M. Ben-Ami, E. Weiner, Y. Perlitz and E. Shalev: Ultrasound evaluation of the width of the fetal nose. Prenat Diagnosis. 18:1010-1013, 1998.

2. Y. Perlitz, D. Rahav and M. Ben-Ami: Endometrial ablation usinghysteroscopic instillation of hot saline solution into the uterus.Eur. J.Obstet. Gyncol.Reprod. Biol. 99: 90-2, 2001. 

3. M. Ben-Ami, Y. Perlitz, M. Mukary and D. Peleg: Nuchal fold thickness at14-16 weeks gestation as measured by transvaginal sonography. Ultrasound. Obstet. Gynecol.19(1):60-61, 2002. 

4. M. Ben-Ami, D.Peleg, Y.Perlitz and S.Haddad: Normal cardiac flow velocities at 14-16 weeks' gestation measured by transvaginal sonography. Ultrasound. Obstet. Gynecol.19 (1): 47-50, 2002. 

5. M. Ben-Ami, Y.Perlitz, S. Haddad: The effectiveness of spectral and color Doppler in predicting ovarian torsion. A prospective study. Eur J ObstetGynecol Reprod Biol. 104 (1):64-6, 2002. 

  6. Y. Zalel, Y. Perlitz, R. Gamzo, A. Lidor, M. Ben-Ami: The development ofthe fetal colon- An in- utero sonographic evaluation. Ultrasound. Obstet.Gynecol. 21:161- 

164, 2003. 

.

7. Perlitz Y, Glezer-Soltzman S, Peleg A, Lang N, Almog B, Ben-Ami M. Correlation of maternal serum and amniotic fluid leptin and insulin levels with neonatal birth weight . Harefuah. 148(7):420-3, 2009. 

8. Perlitz Y , Izhaki I, Ben-Ami M: Sonographic evaluation of the fetal conus

medullaris at20 to 24 weeks' gestation. Prenat Diagn. Sep; 30(9):862-4, 2010. 

9.Yuri Perlitz , Leandro Keselman, Sami Haddad, Maggie Mukary Ido

Izhaki, Moshe Ben-Ami. Prenatal sonographic evaluation of the penile

length . Prenat.Diagn . Nov; 31:1283-1285, 2011. 

10. M. Ben Ami, Y. Perlitz, S. Hadad and M. Matilsky: Increased nuchal

translucency is associated with asphyxiating thoracic dysplasia. Ultrasound

Obstet. Gynecol. 10:297-298, 1997.
11. D.Peleg, Y. Perlitz, S. Panski, A. Levith and M. Ben-Ami: Accidental delivery

through a vaginal incision (laparoelytrotomy) during cesarean section in the second stage of labour.Br. J. Ob. Gyn.108: 659-660, 2001. 

12. M. Ben-Ami, Y. Perlitz, S. Shalev I. Sharjawi and F. Muller: Prenatal diagnosis of extrahepatic biliary atresia.Prenat.Diagn. 22(7):583-5, 2002. 

13. M. Ben-Ami, Y. Perlitz and D. Peleg: Transvaginal sonographic appearance of

the cerebellar vermis at 14-16 weeks gestation. Ultrasound. Obstet.

Gynecol. 19:208-211, 2002. 

14. L. Kesselman, Y.perlitz, J Younis and M. Ben-Ami: Nonconvetional

approach of twin pregnancies complicated by extreme preterm

premature rupture of membrane of one twin. Am J perinatol. 25(3): 161-2, 2008. 

15. Perlitz Y, Ben-Shlomo I, Ben-Ami M. Acute polyhydramnios in term 

pregnancy may be caused by multiple nuchal cord loops. 

Ultrasound Obstet Gynecol. Feb; 35(2):253-4, 2010. 

16. Moshe Oettinger, Yuri Perlitz. Asymptomatic Paroxysmal Atrial fibrillation during Intravenous Magnesium Sulfate Treatment in preeclampsia. Gynecologic and Obstetric Investigation. 36;244-246, 1993. 

17. M. Oettinger, Y. Perlitz. Anaphylactic shock during hysteroscopy using Hyskon solution: Case report and review of adverse reactions and their treatment. Gynecologic and Obstetric Investigation. 41:67- 69, 1996.
18. S. Barak, Y. Perlitz, A.Kushnir, M.Ben-Ami, A. Greenshpun and E. Chulsky: Fetal disseminated Candida Albicans Sepsis with congenital cutaneous candidiasis following chorioamnionitis associated with premature labor: Case report. Neonatol Tod 2009. 

19. M. Ben Ami, Y. Perlitz and M. Matilsky: Prenatal diagnosis and prognosis of persistent right umbilical vein with varix: A case presentation and review of the literature. J. Clin Ultrasound. 27(5): 273-5, 1999. 

20. Y. Perlitz, J.Varkel, J. Markovitz, M. Ben-Ami, M. Matilsky and M. Oettinger: Acute adrenal insufficiency during pregnancy and puerperium: Case report And literature review.Obstet Gynecol Surv. 54:717-722, 1999. 

21. Y.Perlitz, M.Ben-Ami and M.Mukary: Prenatal diagnosis of right cardiac diverticulum disappearing at 3 months of age. A case report and review.Fetal Diagn Ther.25(1):44-6, 2009 

22. S.Haddad, Y.Perlitz and M.Ben-Ami: Abdominal wall malformations. In: Ultrasound in Obstetrics by Y.Wolman.390 p. Dyonon. 2008 

23. M. Ben-Ami and Y.Perlitz: Premature rupture of membranes. In: fertility,Obstetrics and Gynecology by A.Golan.Probook. 2010