מערך טכסטיל

מנהל: מר הרון נגלבאץ'


תיאור כללי

מערך טקסטיל נותן שירות בכל נושאי הטקסטיל הכוללים סביבת חולה, טקסטיל לפרסונל ומחלקות מנתחות.
המערך עובד בשיטת FIFO (first in first out) אשר שומר על איכות הטקסטיל.
כלל הטקסטיל במרכז הרפואי נחשב ככביסה מזוהמת ומנוהל בהתאם. שירותי הכביסה ניתנים באמצעות מיקור חוץ, והחברה שנותנת שירות נבחרת ע"י מכרז של משרד הבריאות.
אנו מטפלים בכמות של כ 2.5 טון כביסה בממוצע ביום ונותנים לכלל המחלקות שירות על בסיס יומי.
המערך עובד בצורה ממוחשבת ומתקדמת טכנולוגית. ישנו רישום ממוחשב ומעקב אחר כלל הפעולות שמבוצעות במערך הן בכביסה נקיה לפי תקן מחלקתי והן בכביסה מלוכלכת.
כמויות הטקסטיל מחושבות לפי צריכת סה"כ מיטות האשפוז של המרכז הרפואי, ולפי הפעילות במלר"ד ובמרפאות.

יצירת קשר
מנהל מערך טכסטיל – הרון נלגאבץ
hnlgbats@tzmc.gov.il

משרד: 04-665-2276
מחלקה: 04-665-2240