מחלקת רכש ציוד משקי

מנהל: מר אריאל בן ציון


תיאור כללי


המחסן המשקי מטפל בכל נושא הרכש והטובין של המרכז הרפואי למעט ציוד רפואי ותרופות.
המחסן המשקי מאגד תחתיו מספר מחסני משנה הנותנים שירות לכל המחלקות במרכז הרפואי:
1. מחסן ציוד מתכלה וטפסים
2. מחסן ציוד בר קיימא
3. מחסן טכני
4. מחסן מזון

באחריות המחסן המשקי מתן מענה ואספקת צריכה שוטפת של הציוד המשקי והטכני לכל מחלקות המרכז הרפואי, רכישה ואספקת ציוד בר קיימא על פי דרישה למחלקות ולכלל המרכז הרפואי. 

מחסן המזון עובד באופן שוטף מול המטבח ומספק מצרכים להכנת מזון עבור המטופלים והצוותים במרכז הרפואי.
למחסן משקי קשר שוטף עם ספקים שונים ונותני שירות אחרים כמו שירותים למערכות שונות וכדומה.

יצירת קשר
מנהל המחלקה - אריאל בן ציון
abenzion@tzmc.gov.il 
04-6652270
04-6652239
04-6652337
04-6652467
פקס: 04-6652418