הנדסה ביורפואית

מנהל: מר יורם חלפון


תיאור כללי

 
מחלקת הנדסה ביו-רפואית מפתחת ומיישמת תכנית כתובה לניהול מלאי הציוד הרפואי ברחבי המרכז הרפואי. כחלק מהתוכנית, צוות ההנדסאים המוסמך של המחלקה מבצע ביקורות שוטפות של המכשור הרפואי, תחזוקת שבר, תחזוקה מונעת לכלל הציוד, וטיפולים תקופתיים למכשירים חיוניים ותומכי חיים בשיתוף עם נציגי היצרנים.
ככלל, ציוד רפואי נבדק ונבחן במצב חדש, ולאחר מכן באופן שוטף- בהתאם לגיל הציוד, לשימוש בו ולהוראות היצרנים. כמו כן, מתבצע ניטור של הודעות על סכנות, קריאות לתיקון (RECALL), תקריות מדווחות, בעיות ותקלות בציוד הרפואי.
הביקורות, התוצאות, וכל פעולות התחזוקה מתועדות בתוכנת המזור. פעולות אלו מסייעות להבטחת המשכיות תהליך התחזוקה, ומסייעות לתכנון התקציב להחלפות, לשדרוגים ולשינויים אחרים נחוצים בציוד הרפואי.
פרס הצוות המצטיין של המרכז הרפואי לשנת 2013


יצירת קשר
מנהל המחלקה - יורם חלפון
yhalfon@tzmc.gov.il 
04-6652244
04-6652544
פקס: 6652494 – 04