יחידה : מניעת זיהומים

מנהל יחידה

ד"ר היבה אבו זיאד

אח/ות אחראי/ת

גב' קוזיתא לבאי

  • מידע כללי

  • צוות המחלקה

במרכז הרפואי פדה-פוריה פועלת יחידה למחלות זיהומיות העוסקת במגוון נרחב של נושאים הקשורים למחלות זיהומיות ומניעת זיהומים. פעילות למניעת זיהומים מהווה חלק חשוב בנושא בטיחות ואיכות הטיפול הרפואי במרכז הרפואי. שיעור זיהומים נמוך הוא סמן לאיכות עשייה רפואית וסיעודית במרכז הרפואי.  חשיבות זו הולכת וגוברת עקב ריבוי הזיהומים הנרכשים בבתי החולים, עלייה בשכיחות החיידקים העמידים לאנטיביוטיקה, והופעת זנים חדשים של חיידקים עם עמידות גבוהה לאנטיביוטיקה.
היחידה מספקת ייעוץ, הדרכה, קביעת מדיניות, נהלי טיפול ובקרה בכל הקשור למחלות זיהומיות ומניעת זיהומים במרכז הרפואי, תוך דגש על מניעת זיהומים נרכשים במרכז הרפואי וטיפול מושכל באנטיביוטיקה על מנת למנוע הווצרות חיידקים עמידים.
היחידה מקיימת גם מרפאה למחלות זיהומיות על מנת לשרת מטופלים מהקהילה ולעקוב אחר מטופלים ששוחררו מאשפוז על רקע בעיה זיהומית. היחידה מייעצת לרופאים ואחיות מהקהילה בנושאים של טיפול בזיהומים ומניעת זיהומים.

פעילות אקדמית

היחידה שותפה למחקרים קליניים ומעבדתיים בשיתוף עם המעבדה למיקרוביולוגיה במרכז הרפואי במגוון תחומים ייחודיים הקשורים לזיהומים בדרכי שתן, עמידויות חיידקים לתכשירים אנטיביוטיים, זיהומי מעיים הנגרמים מחיידק הקלוסטרידיום, מניעת זיהומים מרכשים ועוד. 
היחידה משתתפת באופן פעיל בלימוד סטודנטים לרפואה מהפקולטה לרפואה בגליל, בלימוד סטודנטים לסיעוד ואחיות וכן בביצוע עבודות גמר של סטודנטים לרפואה ועבודות מדעי יסוד של מתמחים ברפואה.
היחידה מקיימת קורס "מניעת זיהומים שווה חיים" שמנוהל ע"י גברת קוזיתא לבאי עבור אחיות המרכז הרפואי ואחיות מהקהילה.

היחידה מקיימת גם מרפאה למחלות זיהומיות אשר נותנת מענה למטופלים מהקהילה, כולל מעקב אחר מטופלים ששוחררו מאשפוז על רקע בעיה זיהומית. היחידה מייעצת לרופאים ואחיות מהקהילה בנושאים של טיפול בזיהומים ומניעת זיהומים.
ניתן להפנות למרפאת הזיהומים במרכז הרפואי, חולים מהקהילה עם מגוון בעיות זיהומיות, כולל זיהומים בדרכי השתן, זיהומי עור, מעקב אחר חולי ברוצלה וכל בעיה זיהומית אחרת.

צוות
מנהלת היחידה: ד"ר היבה אבו זיאד
אחיות אפידמיולוגיות: גב' קוזיתא לבאי וגב' אילנה אהרון


התמודדות עם הקורונה 

צוות
מנהלת היחידה: ד"ר היבה אבו זיאד
אחיות אפידמיולוגיות: גב' קוזיתא לבאי וגב' אילנה אהרון