הנהלה

הנהלת המרכז הרפואי ע"ש ברוך פדה, פוריה

ד''ר ארז און

מנהל המרכז הרפואי

ד"ר הגר מזרחי

סגנית מנהל המרכז הרפואי

ד"ר מאיר רוח

עוזר רפואי למנהל המרכז הרפואי

מר שמעון סבח

מנהל אדמניסטרטיבי

גב' מלכה אמר-מדמון

מנהלת הסיעוד