מרכז רפואי אקדמי מצטיין !

המרכז הרפואי פדה-פוריה מרכז רפואי אקדמי מצטיין במבדק האקרדיטציה