צוות לדוגמא- מחלקת ההנדסה הביו רפואית נבחרה כמחלקה מצטיינת

בטאון המרכז הרפואי מס' 21