לעיון במכרזים פומביים ופנימיים דרך אתר נציבות המדינה

ניתן לעיין במכרזים פומביים ופנימיים של המרכז הרפואי ע"ש ברוך פדה, פוריה באמצעות אתר האינטרנט של נציבות שירות המדינה

בכתובת: WWW.CSC.GOV.IL

הוראות עזר להתמצאות באתר:

1. כניסה לאתר נש"ם בכתובת : WWW.CSC.GOV.IL

2. בחירה בלשונית "מכרזים"

3. בחירה ב"כניסה למערכת גיוס מקוונת"

4. בחירה "חיפוש מכרז / כניסה מועמד חדש"

5. בשדה "משרד ממשלתי" יש לבחור במרכז רפואי ע"ש ברוך פדה, פוריהhttps://ejobs.gov.il/gius/search

לשאלות בנושא מכרזים ניתן לפנות למחלקת משאבי אנוש בטלפון: 04-6652652