צוות IPSG - יעדים בינלאומיים

הצוות עוסק בזיהוי מטופל, שיפור תקשורת יעילה בין מטפלים, תרופות ברות סיכון, הבטחת בטיחות בניתוח, הפחתת הזיכון לזיהומים, הפחתת סיכון לנפילת מטופל