צוות MPE- הכשרה רפואית מקצועית

הצוות עוסק בהגדרת תחומי סמכות ואחריות של הרופא בשלבי התמחותו השונים, כחלק מהיות המרכז הרפואי מרכז רפואי אקדמי.