צוות - IPSG יעדים בינלאומיים

ליבת תו התקן היא עמידה ב-6 יעדי הבטיחות הבינלאומיים.הצוות עוסק בהגדרת זיהוי מטופל, דרכי תקשורת בין צוותים בעת העברת מידע על המטופל, אופן אחסון שימוש וטיפול בתרופות בנות סיכון, זיהוי המטופל הניתוח והאיבר הנכונים לפני ניתוח/ פעולה פולשנית, מניעת זיהומים והיגיינת ידיים ומניעת נפילות.