צוות MCI - ניהול תקשורת ומידע

הצוות עוסק בתכנון ניהול הרשומה, שילוב ושימוש במידע, הגנה על מידע רפואי ואחר, שיפור דרכי התקשורת בין הארגון לקהילה.