צוות MMU- ניהול הטיפול התרופתי

הצוות עוסק בארגון מחדש של תהליך הטיפול התרופתי, עדכון נהלים בנושא, שיפור תשתיות במחלקות.