צוות SQE- הכשרת עובדים

הצוות עוסק בהגדרת כללים לקליטת עובדים חדשים למרכז הרפואי, הגדרת צרכי הדרכה של הצוותים, פיתוח צוות, הכשרת עובדים חדשים, הערכת תקופתית של עובדי המרכז הרפואי