צוות FMS - ניהול מתקני ביה"ח ובטיחותם

הצוות עוסק בתכנון תוכנית מובנית למניעת סכנות פיזיות במבני ביה"ח, בקרת מבנים למניעת תאונות למבקרים ומטופלים, תכנון היערכות לשעת חירום, הדרכת עובדי הארגון בנושאי בטיחות ובטחון.