צוות GLD - ניהול ומנהיגות

הצוות עוסק בארגון מטרות ביה"ח, חזון ביה"ח, ארגון וביצוע הנחיות, מינהל, ארגון ומנהיגות, כולל גיבוש תוכניות עבודה ברמת המחלקות והיחידות השונות