צוות PCI - מניעת זיהומים

הצוות עוסק בבניית תוכנית כוללת למניעת זיהומים, ביצוע בקרות, ניטור טיפולים בעלי סכנת זיהום, חינוך הצוות למניעת זיהומים.