צוות QPS - שיפור איכות ובטיחות הטיפול

הצוות עוסק בקביעת מדדים לניטור איכות, עיבוד נתונים ומידע, בניית תוכנית המאפשרת שמירה על בטיחות ואיכות הטיפול.