צוות PFE- הדרכת מטופל ומשפחתו

הצוות עוסק בבניית תהליך הדרכה מסודר ואחיד המאפשר למטופל ומשפחתו להשתתף בהדרכה לקבל מידע עדכני באופן שותף.