צוות ASC - כירורגיה והרדמה

הצוות עוסק בקביעת מדדים לניטור מטופל טרום הרדמה, מהלך ניטור בעת ניתוח ובסיומו כמו גם לפני במהלך ובתום פעולה פולשנית.