בריאות הסביבה

מפקחת בריאות הסביבה: גב' ג'נאן חוסין אבו זיד

תיאור כללי

המחלקה לבריאות הסביבה עוסקת בהיבטים של בריאות האדם המושפעים מגורמים תברואיים וסביבתיים.
המחלקה מעריכה את הגורמים העלולים לגרום למפגע פוטנציאלי ולנזק בריאותי ופועלת לתיקונם ומניעתם.
פיקוח על מי שתייה, מים חמים ומי דיאליזה. ביצוע בדיקות בקטריאליות וכימיות על פי הנחיות משרד הבריאות וארגון ה- JCI
פיקוח, מעקב, תיעוד ובקרה אחר ליקויים תברואתיים במטבח מרכזי, מחסן מזון, מערך טקסטיל, חצרות המרכז הרפואי ופינוי פסולת.
תיאום תכנית חצי שנתית בתחום הדברה ביחידות ומחלקות המרכז הרפואי.

יצירת קשר
מפקחת בריאות הסביבה – ג'נאן חוסין אבו זיד
jhussein@pmc.gov.il
04-6652378

מעבר לדף ממונה בטיחות