רעלים וחומרים מסוכנים

ממונה רעלים וחומרים מסוכנים: מר חלים רושרוש

תיאור כללי

המרכז הרפואי שואף ועובד על מנת לשמור על בריאותם ובטיחותם של מטופליו ועובדיו. חלק מהחומרים הנמצאים בשימוש שגרתי ובמחקר, הינם מסוכנים ויש להתייחס לאחסונם והעבודה איתם בזהירות יתר. במסגרת התפקיד כממונה רעלים וחומרים מסוכנים מגובשת תכנית בטיחות שנתית הכוללת תקנות ונהלים רגולטורים, מדיניות, סימוכין, נהלי עבודה והליך אחריות ביצוע וזאת בכדי ליצור את סביבת העבודה הנכונה והבטוחה ביותר.
התחום של הרעלים וחומרים מסוכנים נחשב לאחד מהתחומים החשובים והחיוניים למרכז הרפואי וזה בשל הכמויות וסוגי החומרים השונים (חומרים כימיים, ציטוטוקסיקה, פסולת זיהומית ועוד), הנמצאים בשימוש רב במעבדות, מחסנים, מרפאות ומחלקות קליניות.
ככלל חומרים מסוכנים מנותרים, מאוחסנים ומסולקים מהמרכז הרפואי בהתאם להנחיות הרגולציה הקיימת במדינת ישראל וע"פ תקנות האו"ם.


יצירת קשר
ממונה רעלים וחומרים מסוכנים – חלים רושרוש
hroshrosh@pmc.gov.il 
04-6652207

מעבר לדף ממונה בטיחות