רישום ומידע רפואי

מנהלת: גב' ליאת פישר


תיאור כללי

המחלקה לרישום ומידע רפואי עוסקת ברשומה הרפואית של המטופלים. הרשומה הרפואית הינה אוסף של מסמכים רפואיים ממוחשבים או על גבי נייר, שנועדה לתעד מצב רפואי של מטופל. הרשומה כוללת פרטים מזהים של המטופל והמטפל, מידע רפואי בדבר הטיפול הרפואי שמקבל המטופל, עברו הרפואי, אבחון מצבו הרפואי הנוכחי והוראות טיפול.
המחלקה אחראית על כל הרשומות הרפואיות של המטופלים במרכז הרפואי: אשפוז, מלר"ד (מיון), מרפאות ומכונים, בהתאם לחוקים ולתקנות. בצוות המחלקה רשמות רפואיות, האחראיות למתן קודים לאבחנות ולפעולות הרפואיות בשפת סימול ICD-9, מזכירות רפואיות המטפלות בבקשות להעתק רשומה רפואית, ומזכירות רפואיות האחראיות על תיקי המטופלים.
צוות המחלקה כולל את מנהלת המחלקה, רשמות רפואיות, ומזכירות רפואיות.
על פי חוק זכויות החולה, המטופל זכאי לקבל העתק מהרשומה הרפואית שלו. תחום תיעוד רפואי במחלקה, מטפל בבקשות להעתק רשומה רפואית. קבלת הרשומה כרוכה בתשלום אגרה בהתאם לתקנות זכויות החולה ותעריף משרד הבריאות.

יצירת קשר
מנהלת המחלקה - גב' ליאת פישר 
lfisher@pmc.gov.il 

בבקשה להעתק מהרשומה הרפואית יש לפנות לתחום תיעוד רפואי, בימים ראשון עד חמישי בין השעות 09:00 עד 12:00.
קבלת העתק מהרשומה הרפואית.

טלפונים:
04-6652316
04-6652317

פקס:
04-6652708

מייל: mr@pmc.gov.il