משרד קבלה ושחרור חולים

מנהלת: גב' איילה אליצדק

תיאור כללי

המחלקה היא שער הכניסה והיציאה הראשי של המרכז הרפואי. מהותה בקבלה ושחרור חולים בכל מגוון האופציות הקיים בבית החולים במתכונת דחופה ואלקטיבית. בנוסף, המחלקה עוסקת בגביה עבור שירותים רפואיים, מתן מענה בשעות הערב והלילה לדירות אירוח, רישום יונקים למשרד הפנים והנפקת רישיונות קבורה לנפטרים.

המחלקה בנויה משלושה מוקדים: מיון כללי, מיון יולדות ומשרד קבלת חולים.

בתחומי אחריותה נמצא מערך מוכנות לשעת חרום ובין תפקידי הליבה שלה נמצא מערך הבקרה, שנועד לבצע בקרת חדרי ניתוח ופרוצדורות פולשניות, לוודא חיובים תקינים למבטחות, טיפול ומענה לערעורים רפואיים ואדמיניסטרטיביים.

המחלקה פעילה בכל שעות היום בכל ימות השנה ונותנת מענה לממשקים הפנימיים והחיצוניים של מערך האדמיניסטרציה.

יצירת קשר: 
מנהלת המחלקה - גב' איילה אליצדק
aelizedek@pmc.gov.il 

טלפונים:
04-6652883
04-6652885
04-6652843

לשליחת טפסי 17 או הפניות - פקס:
04-6652887
04-6652888

מייל: kabala@pmc.gov.il