משאבי אנוש

מנהלת: גב' אולגה גולובקין


תיאור כללי

מחלקת משאבי אנוש מטפלת בכל הנושאים הקשורים לכ"א (עובדי מדינה, עובדי קרנות קליטה, תורני חוץ, גמלאים, סטז'רים, סטודנטים, מתנדבים ובנות/בני שירות לאומי).
המחלקה מטפלת בכל הליכי הגיוס והקליטה של כ"א למרכז רפואי, גיוס עובדים בעלי כישורים גבוהים המתאימים למשרות הדרושות על ידי מיון והכשרה והצבתם במחלקה.

תכנון כוח אדם גיוס ומיון עובדים, קליטת עובדים, שיבוצם בהתאם לתקן בית החולים, קידום עובדים בהתאם להסכמי עבודה, חוקי עבודה ותקנון שירות המדינה, עדכון שינויים אישיים, ביצוע הערכות עובדים ומעקב, גיבוש וכתיבת נהלים הנוגעים לנושאי משאבי אנוש, נוכחות בעבודה (היעדרויות, חופשות וכו'), משמעת, ועדות רפואיות, שכר עידוד, השתלמויות והדרכה (ייעוץ בקביעת מסלולי הכשרה וקידום), ניתוח ותיאור עיסוקים, עבודה ופרקטיקה פרטית, מינויים, מכרזים ובחינות, שעת חירום, טיפול בבעיות פרטניות תוך כדי שירות, רווחה, פיטורין, התפטרות ופרישה לגמלאות.

עובדות מחלקת משאבי אנוש מופקדות על הטיפול במשאבי אנוש מתוך ראיית עובדי המרכז הרפואי כלקוחות פנימיים, ועל קיום כללי איכות השירות תוך מיצוי זכויות העובדים ומימוש חובותיהם הנגזרות מהחוקים, מהתקשי"ר ומהסכמי העבודה השונים, ומלוות את העובדים מזמן קליטתם בעבודה עד לסיומה.
תהליך הטיפול נמשך עד לפרישתו של העובד לגמלאות ולאחריו.

המחלקה פועלת בימים א', ב', ד', ה' בין השעות 08:00 עד 16:00
ביום ג' אין קבלת קהל.

יצירת קשר:
מנהלת המחלקה - גב' אולגה גולובקין
ogolovkin@pmc.gov.il 
04-6652604

מנהלת ענף סיעוד - משה עופרה
omoshe@pmc.gov.il
04-6652603

רכזות נושא משאבי אנוש בסיעוד - רחמני מירית ועדן בנימין
mrachmani@pmc.gov.il
ybinyamin@pmc.gov.il
04-6652602

מנהלת ענף פארה-רפואי - ממן אילנה
imaman@pmc.gov.il
04-6652611

מנהלת ענף רופאים - דיטור ענבל
iditur@pmc.gov.il
04-6652610

רכזת משאבי אנוש רופאים - פוגל דפנה
dfogel@pmc.gov.il
04-6652411

מנהלת ענף מינהל ומשק - שוסטרוביץ אלה
ashustorovich@pmc.gov.il
04-6652563

רכזת נושא מינהל ומשק - הדר שרון
shadar@pmc.gov.il
04-6652607

מנהלת ענף הדרכה ורווחה - צרפתי תגל
ttsrefati@pmc.gov.il
04-6652597

מנהלת מדור האקרדיטציה ושירות לאומי - נעמה כירוג
nchirug@pmc.gov.il
04-6652574

מרכזת בכירה מכרזים וגיוס - יערה חליף יועץ
yhalif@pmc.gov.il
04-6652652