מבנה מס' 11 - מרכז טנ"א

 מבט ממערב

  
מבט מצפון - כניסה למרכז טנ"א