מבנה מס' 5 - מחלקות פנימיות

קומת קרקע

מכון אונקולוגי
מכון דיאליזה

קומה ראשונה

מח' ילדים
יח' נוירולוגיה ומכון EEG

קומה שניה

מח' פנימית א'


קומה שלישית


מח' פנימית ב'
יח' למניעת זיהומים
 מבט מצפון - כניסה למכון אונקולוגי

  
מבט מצפון

 מבט מדרום