יחידה לטיפול תומך

מנהל רפואי - ד"ר אמיתי אוברמן

טיפול תומך הינו גישה טיפולית כוללנית שמטרתה לשפר את איכות החיים של החולים ובני משפחתם המתמודדים עם מחלה חשוכת מרפא, שלה מאפיינים וקשיים הקשורים למצבי סוף החיים - זאת במטרה להקל על סבלם ובמקרים אחרים למנוע סבל.
חשיבות מרבית ניתנת לאיזון כאבים ולאיזון סימנים אחרים של מצוקה פיזיולוגית , פסיכולוגית, וחברתית, תוך התחשבות ברקע החברתי, התרבותי והדתי של החולה.
מטרת הטיפול התומך לאפשר לכל אדם הנמצא בשלבים מתקדמים של מחלה חשוכת מרפא להמשיך לחיות בכבוד, וליהנות מטיפול מקצועי המתמקד בשיפור איכות החיים, הפחתת הכאב והקלה על המצוקות הפיזיות והנפשיות.
במרכז הרפואי השרות ניתן לכלל האוכלוסייה המאושפזת, ובמסגרת מכון יום אונקולוגי ונפרולוגי.

צוות היחידה
מנהל רפואי - ד"ר אמיתי אוברמן מנהל מחלקה גריאטריה שיקומית ומומחה ברפואה פליאטיבית.
אחות - גב' רויטל נווה אחות אונקולוגית
עובדת סוציאלית - גב' שולה שוק

דרכי התקשרות עם היחידה:

בשעות 07:00 - 16:00 ניתן לייצור קשר עם אחות בטלפונים דרך המכון האונקולוגי
04-6652448 04-6652717 04-6652400
עובדת סוציאלית - 04-6652361

לאחר שעה 16:00 ניתן להשאיר הודעה במענה הקולי בטלפון -  04-6652372