א.א.ג


שם מרפאה             
       

       


אחראיות                         ימים ושעות פעילות                                        

                                       

מיקום              


טלפון לזימון תורים           

 א.א.ג. כלליתד"ר סיון גושן ורופאי יח' א.א.ג.ימי ג'-ד'
14:00 - 12:00
מרפאות חוץ
קומה 2
חדר 223

04-6652291

 
 א.א.ג. ראש צוואר ד"ר שלמה מרחבי, יח' א.א.ג.ימי א'-ב'
14:00 - 10:00
ימי ה'
12:00 - 10:00
מרפאות חוץ
קומה 2
חדר 125

 04-6652291

 
 מרפאת אוזנייםד"ר מוחמד אסדי
ד"ר רונן עופרי
ימי א'-ג'
14:00 - 10:00
מרפאות חוץ
קומה 2

 04-6652291

 
 מרפאת אף וסינוסים ד"ר ג'וזף דיבימי ה'
14:00 - 09:30
מרפאות חוץ
קומה 2

04-6652291