אורולוגיה

אחראי: ד"ר אלכס קונסטנטינובסקי
 שם מרפאה             אחראיות        ימים ושעות פעילות        מיקום          טלפון לזימון תורים       
 אורולוגיה כלליתד"ר א.קונסטנטינובסקי ורופאי יח' אורולוגיה
                                   
ימי ב'
12:00 - 10:00
בניין כירורגי (מס' 1) קומה 5                              

 04-6652291

     
 אורולוגיה כללית ד"ר נינה קוצרסקיימי ג'
12:15 - 10:00
בניין כירורגי (מס' 1) קומה 5

04-6652291

     
אורולוגיה - גמילה מקטטר ד"ר א.קונסטנטינובסקי
ד"ר נינה קוצרסקי
ימי א' - ה'
10:00 - 08:00
בניין כירורגי (מס' 1)
קומה 5

 04-6652291

     
אורולוגיה - טרום אורודינמיקה/טרום ביופסיהד"ר א.קונסטנטינובסקי
ד"ר נינה קוצרסקי
ימי ג'
14:00 - 10:00
בניין כירורגי (מס' 1)
קומה 5

 04-6652291

     
אורולוגיה - אורודינמיקהד"ר א.קונסטנטינובסקי
ד"ר נינה קוצרסקי
ימי ה'
12:00 - 08:00
ביניין כירורגי (מס' 1)
קומה 5

04-6652291

     
אורולוגיה - ביופסיה של הערמוניתד"ר א.קונסטנטינובסקי
ד"ר נינה קוצרסקי
ימי ה'
12:00 - 08:00
בניין כירורגי (מס' 1)
קומה 5

04-6652291

     
אורולוגיה - שטיפה אונקולוגיתד"ר א.קונסטנטינובסקי
ד"ר נינה קוצרסקי
ימי א' - ב'
12:00 - 08:00
בניין כירורגי (מס' 1)
קומה 5

04-6652291

     
אורולוגיה - אורופלומטריהד"ר א.קונסטנטינובסקי
ד"ר נינה קוצרסקי
ימי א'
12:00 - 08:00
בניין כירורגי (מס' 1)
קומה 5

 04-6652291