ועדת בטיחות

יו"ר מר סלבה לייבוביץ

במרכז הרפואי ע"ש ברוך פדה, פוריה פועלת ועדת בטיחות לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד – 1954. הרכב הועדה נקבע עפ"י ההנחיות המחייבות לנושא.


הרכב הועדה

מר סלבה לייבוביץ  - יו"ר הועדה 

אינג' לאה כרם - ממונה בטיחות
גב' מייקי מיכל לרר, מנהלת היח' לבטיחות הטיפול
גב' אילנה אהרון - מפקחת אפידמיולוגית
מר גרשון ז'ידובצקי - קב"ט המרכז הרפואי
ד"ר ספורי גסאן - נציג ועד רופאים
גב' דיאנה בורדנקו פורטמן, נציגת ועד הסיעוד
מר חלים רושרוש, ממונה רעלים
גב' לאה כרם, ממונה בטיחות
גב' אירית עובד - אחזקה
מר אלדד נח, נציג ועת מנמ"ש
גב' עידית שפירא, נציגת ועד פרא-רפואי
מר מאיר אלקובי, נציג ועד מח"ר
 

טלפון:

04-6652555

מייל - מר סלבה לייבוביץ':

SLaibovich@pmc.gov.il