ועדת בטיחות

יו"ר מר סלבה לייבוביץ

במרכז הרפואי ע"ש ברוך פדה, פוריה פועלת ועדת בטיחות לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד – 1954. הרכב הועדה נקבע עפ"י ההנחיות המחייבות לנושא.


הרכב הועדה

יו"ר הועדה: מר סלבה לייבוביץ  

אינג' אלכס שלמנזון - ממונה בטיחות
אינג' יאיר פז - מהנדס המרכז הרפואי
גב' קוזיתא לבאי - מפקחת אפידמיולוגית
ד"ר טאלב חג'וג' - מנהל המעבדות
מר דורון מור - קב"ט בית החולים
ד"ר ספורי גסאן - נציג ועד רופאים
מר משה שמש  - נציג העובדים
מר שמעון מנדל - נציג ועד העובדים
גב' אירית עובד - נציגת הנהלה
גב' דינה בן חיים - נציגת ועד עובדים
 

טלפון:

04-6652555

מייל - מר סלבה לייבוביץ':

SLaibovich@poria.health.gov.il