ועדת הדרכה

יו"ר: ד"ר עפר תמיר, סגן מנהל בית החולים

בבית החולים פועלת ועדת השתלמות והדרכה שתפקידה לרכז את כל ההנחיות וההוראות הנוגעות לפעילות ההדרכה וההשתלמות, לקבוע קריטריונים לאישור הדרכה והשתלמות לכלל העובדים וליצור מסגרת אחידה לטיפול בבקשות העובדים. הועדה דנה בבקשות פרטניות ללימודים במוסדות שונים בתחומים של הכשרה, השתלמויות, ימי עיון ורכישת השכלה כללית, בהתאם לנוהלי ההדרכה. הועדה מתכנסת אחת לחודש.

באותו ההרכב משמשת הועדה גם כועדת נסיעות לחו"ל


חברי הועדה:

סגן מנהל בית החולים: ד"ר עופר תמיר - יו"ר

סגן מנהל אדמיניסטרטיבי: מר נחום סיון

מנהלת מח' משאבי אנוש: גב' אולגה גולובקין

אחראית פיתוח צוות בסיעוד: גב' טליה ליבנת

מ"מ מנהלת הכספים: גב' פנינה עינב

ממונה על הדרכה ומרכזת הועדה: גב' תגל צרפתי

 

טלפון, מרכזת הועדה: 04-6652597

מייל: ttsrefati@poria.health.gov.il