ועדת הדרכה

יו"ר: מר שמעון סבח, מנהל אדמינסטרטיבי

במרכז הרפואי פועלת ועדת השתלמות והדרכה שתפקידה לרכז את כל ההנחיות וההוראות הנוגעות לפעילות ההדרכה וההשתלמות, לקבוע קריטריונים לאישור הדרכה והשתלמות לכלל העובדים וליצור מסגרת אחידה לטיפול בבקשות העובדים. הועדה דנה בבקשות פרטניות ללימודים במוסדות שונים בתחומים של הכשרה, השתלמויות, ימי עיון ורכישת השכלה כללית, בהתאם לנוהלי ההדרכה. הועדה מתכנסת אחת לחודש.

באותו ההרכב משמשת הועדה גם כועדת נסיעות לחו"ל


חברי הועדה:

מר שמעון סבח, מנהל אדמיניסטרטיבי - יו"ר
ד"ר מיכאל ז'רדב, מנהל מכון דימות רפואי
גב' טליה ליבנת, אחראית חת"ש בסיעוד
גב' אולגה גולובקין, מנהלת משאבי אנוש
גב' לילך גסטר, מנהלת כספים
ממונה על הדרכה ומרכזת הועדה: גב' תגל צרפתי

טלפון, מרכזת הועדה: 04-6652597
מייל: ttsrefati@pmc.gov.il