ד"ר פרבר יבגני

מנהל מכון נפרולוגיה ויתר לחץ דם

מנהל מכון נפרולוגיה משנת 2021.

נקלט כמתמחה ברפואה פנימית במרכז הרפואי בשנת 1997. משנת 2004 מומחה ברפואה פנימית.

השלים התמחות על ברפואה נפרולוגית בשנת 2011.

משנת 2017 מנהל השירות לדיאליזה צפקית ויו"ר ועדת ההתמחות של המרכז הרפואי.

מדריך קליני בפקולטה לרפואה, אונ' בר אילן.


מעבר לדף המכון