פרופ' בן עמי משה

מנהל מח' נשים ויולדות

משמש בתפקיד משנת 1996. 
משמש בנוסף גם כסגן ד יקן ויו"ר ועדת קבלה הפקולטה לרפואה,אוניברסיטת בר אילן וכן כיו"ר האיגוד הישראלילמיילדות וגינקולוגיה.
במסגרת תפקידו אחראי על מח' נשים, מח' יולדות והריון בסיכון, חדר לידה, יחידות אולטרסאונד, הפריה חוץ גופית ומיון נשים.

לימודים והכשרה:
בעל תואר MDמהטכניון, 1980.
זוכה פרס מנכ"ל משרד הבריאות, 2002.

תפקידים קודמים:
סגן מנהל מח' נשים ויולדות בבי"ח העמק.

 

עבור לדף מח' נשים ויולדות 


PUBLICATIONS

 

Theses 

1.Cimetidine in psoriasis: Review of the literature and a double-blind study. MD thesis 1981 (Tutor: S. Haim). 

2.Echocardiographic measurements of the fetal heart in normal, diabetic and IUGR pregnancies. Basic Sciences thesis, 1990 (Tutor: E. Shalev). 

Refereed papers in professional journals 


 Basic research (Hypothesis-driven) 

 

1.M. Ben-Ami, G. Rosen, T. Schlezinger, S. Konack and M. Ben-Ami: Otitismedia with effusion - complications after treatment. J Laryngol Otolog 97: 1091-4, 1983. 

IF: 0.851, Rank: 25/36 (Otorhinolaryngology) . Contribution: C,D 

 

2.J.C. Veille, M. Tavill, M. Sivakoff, I. Cohen, M. Ben-Ami, G.C. Yang:Evaluation of pulsed Doppler echocardiography for measuring aortic bloodflow in the fetal lamb. Am J Obstet Gynecol 161: 1610-14, 1989. 

IF: 3.278, Rank: 7/70 (OB&&&&&&&&GYN) . Contribution: B,D 

 

3.J.C. Veille, M. Ben-Ami, M. Sivakoff: Ranged-gated pulsed Doppler of the umbilical artery in human fetuses during normal pregnancies. Am J Perinatol8: 269-72, 1991. 

IF:1.126, Rank: 48/70 (OB&&&&&&&&GYN) . Contribution: A,B,C,D 

 

4.E. Shalev, S. Romano, E. Weiner, M. Ben-Ami: Predictive value of the femur length to abdominal circumference ratio in the diagnosis of IUGR. Isr J Med Sci 27: 131-3, 1991. 

IF: 0.898, Rank: 81/133 (MEDICINE) . Contribution: B,C,D 

 

5.M. Ben-Ami, S. Battino, E. Weiner, E. Shalev: Duplex Doppler ultrasound in the evaluation of pregnancies complicated by pregnancy-induced hypertension. Acta Obstet Gynecol Scand 70: 507-8, 1991. 

IF:1.618, Rank: 36/70 (OB&&&&&&&&GYN) . Contribution: A,B,C,D 

 

6.M. Ben-Ami, S. Battino, E. Shalev:Duplex Doppler ultrasound in the evaluation of pregnancies complicated by chronic hypertension. Isr J Ob &&&&&&&& Gyn 3: 52-54, 1992. 

Contribution: A,B,C,D 

 

7.M. Matilsky, S. Battino, M. Ben-Ami, Y. Geslevich, V. Eyali and E. Shalev: The effect of ejaculatory frequency on semen characteristics of normospermic and oligospermic men from an infertile population. Hum Reprod 8: 71-73, 1993. 

IF:3.859, Rank 4/70 (Ob &&&&&&&& Gyn). Contribution: A, B, D. 

 

8.M. Matilsky, M. Ben-Ami. Y. Geslevich, V. Eyali, E. Shalev: Cervical leukocytosis and abnormal post coital test: A diagnostic and therapeutic approach. Hum Reprod 8: 244-246, 1993. 

IF:3.859, Rank 4/70 (Ob &&&&&&&& Gyn). Contribution: A, B, D. 

 

9.C. Veille, R. Hanson, M. Sivakoff, H. Hoen and M. Ben-Ami: Fetal cardiac size in normal, IUGRand diabetic pregnancies. Am J Perinatol 10:275-9,1993. 

IF:1.126, Rank: 48/70 (OB&&&&&&&&GYN) . Contribution: A,B,D 

 

10.M. Ben-Ami, Y. Geslevich, S. Battino, M. Matilsky, E. Shalev: Management of functional ovarian cysts after induction of ovulation. A randomized prospective study. Acta Obstet Gynecol Scand 72: 396-397, 1993. 

IF:1.618, Rank: 36/70 (OB&&&&&&&&GYN) . Contribution: A,B,C,D 

 

11.M. Ben-Ami, S. Eliyahu, M. Ziv and E. Shalev:Routine thyroid function tests in infertile women. Are they necessary? Am J Obstet Gynecol 171: 1191-2, 1994. 

IF: 3.278, Rank: 7/70 (OB&&&&&&&&GYN) . Contribution:A,B,C,D 

 

12.M. Ben-Ami, Y. Geslevich, M. Matilsky, S. Battino, E. Weiner, E. Shalev: Exogenous estrogen therapy concurrent with clomiphene citrate - lack of effect on serum sex hormone levels and endometrial thickness. Gynecol Obstet Invest 37: 180-182, 1994. 

IF:1.045, Rank 49/70 (Ob &&&&&&&& Gyn). Contribution: A, B, C, D. 

 

13.E. Shalev, Y. Geslevich, M. Ben-Ami: Induction of preovulatory luteinizing hormone surge by gonadotropin releasing hormone agonist for women at risk developing the ovarian hyperstimulaton syndrome. Hum Reprod 9: 417-19, 1994. 

IF:3.859, Rank 4/70 (Ob &&&&&&&& Gyn). Contribution: A, B,C, D. 

 

14.M. Ben-Ami, S. Battino, Y. Geslevich, E. Shalev: A random single Doppler study of the umbilical artery in the evaluation of pregnancies complicated by diabetes. Am J Perinatol 12: 437-438, 1995. 

IF:1.126, Rank: 48/70 (OB&&&&&&&&GYN) . Contribution: A,B,D 

 

15.E. Shalev, Y. Geslevich, M. Matilsky, and M. Ben-Ami: Induction of pre-ovulatory gonadotropin surge with gonadotropin-releasing hormone agonist compared to pre-ovulatory injection of human chorionic gonadotropin for ovulation induction in intrauterine insemination treatment cycles. Hum Reprod 10: 2244-2247, 1995. 

IF:3.859, Rank 4/70 (Ob &&&&&&&& Gyn). Contribution: A, B,C, D. 

 

16.J. E. Shalev, Y. Geslevich, M. Matilsky, V. Eyali, M. Ben-Ami: Superovulation and intrauterine insemination in the treatment of male factor infertility. Gynecol &&&&&&&& Obstet Invest 39: 50-53, 1995. 

IF:1.045, Rank 49/70 (Ob &&&&&&&& Gyn). Contribution: A, B, C, D. 

 

17.E. Shalev, Y. Giladi, M. Matilsky and M. Ben-Ami: Decreased incidence of severe ovarian hyperstimulation syndrome in high risk in-vitro fertilization patients receiving intravenous albumin: A prospective study. Hum Reprod 10: 1373-1376, 1995. 

IF:3.859, Rank 4/70 (Ob &&&&&&&& Gyn). Contribution: A, B,C, D. 

 

18.E. Shalev, Y. Geslevich, M. Matilsky, and M. Ben-Ami: Gonadotropin-releasing hormone agonist compared with human chorionic gonadotropin for ovulation induction after clomiphene citrate treatment. Hum Reprod 10: 2541-44, 1995. 

IF:3.859, Rank 4/70 (Ob &&&&&&&& Gyn). Contribution: A, B,C, D. 

 

19.S. Battino, M. Ben-Ami, Y. Geslevich, E. Weiner and E. Shalev: Factors associated with withdrawl bleeding after administration of oral dydrogesterone or medroxypogesterone acetate in women with secondary amenorrhea. Gynecol Obstet Invest. 42:113-116,1996. 

IF:1.045, Rank 49/70 (Ob &&&&&&&& Gyn). Contribution: A, B, D. 

 

20.J.S. Younis, G. Ohel, B. Brenner, M. Ben-Ami: Familial thrombophilia. The scientific rationale for thrombophylaxis in recurrent pregnancy loss. Hum Reprod 12:1389-1390, 1997. 

IF:3.859, Rank 4/70 (Ob &&&&&&&& Gyn). Contribution:B, D. 

 

21..S. Younis, S. Haddad, M. Matilskyand M. Ben-Ami: Premature luteinization: could it be an early manifestation of low ovarian reserve? Fertil Steril 69:461-465, 1998. 

IF:3.970, Rank 3/70 (Ob &&&&&&&& Gyn). Contribution:B, D. 

 

22.M. Ben-Ami,E. Weiner, Y. Perlitz and E. Shalev: Ultrasound evaluation of the width of the fetal nose. Prenat Diagnosis. 18:1010-1013, 1998. 

IF: 1.707, Rank 34/70 (Ob &&&&&&&& Gyn). Contribution: A, B, C, D. 

 

23.M. Matilsky, Y. Geslevich, M. Ben-Ami, I.Ben-Shlomo and E. Shalev: Two-day IUI treatment cycles are more successful than one-day IUI cycles when using frozen-thawed donor sperm. J. Androl 19(5):603-7 ,1998 

IF:2.344, Rank 2/6 (Ob &&&&&&&& Gyn). Contribution: A, B 

 

24.J.S Younis, G. Ohel, B. Brenner, S. Haddad, N. Lanir, H. RothbartandM. Ben-Ami: The effect of thrombophylaxis on pregnancy outcome in patients with recurrent pregnancy loss associated with factor 5 Leiden mutation. Br J Obstet Gynecol, 107: 415-419, 2000. 

IF: 3.437, Rank 6/70 (Ob &&&&&&&& Gyn). Contribution: B, D. 

 

25.J.SYounis, B. Brenner, G. Ohel, N. Lanir and M. Ben-Ami: Activated ProteinCResistance and Factor 5 Leiden Mutation can be associated with firstaswell as second trimester recurrent pregnancy loss. Am J Reproduc Immunol.43:31-35, 2000. 

IF:2.172, Rank 1/26 (Reproductive Biology ). Contribution: D. 

 

26.S. Haddad, D.Peleg, M.Matilsky and M.Ben-Ami: Lateral ventricular diameterof male and female fetuses at 20-24 weeks' gestation. Ultrasound ObstetGynecol. 18: 155-156, 2001. 

IF: 3.154, Rank 8/70 (OB&&&&&&&&GYN). Rank 1/28(Acoustic) Contribution: A, B, C, D. 

 

27.Y. Perlitz, D. RahavandM. Ben-Ami: Endometrial ablation usinghysteroscopicinstillation of hot saline solution into the uterus.Eur. J.Obstet. Gyncol.Reprod. Biol. 99: 90-2, 2001. 

IF: 1.582, Rank 4/26 (Reproductive Biology) Contribution: A, B, D. 

 

28.J.S. Younis, M. Matilsky, O. Radin and M. Ben-Ami: Increasedprogesterone/estradiolratio in the late follicular phase could be related to low ovarian reserve in long GnRH-a IVF-ET cycles. Fertil Steril .76:294-299,2001. 

IF:3.970, Rank 3/70 (Ob &&&&&&&& Gyn). Contribution:B, D. 

 

29.Z. Nachum, I. Ben-Shlomo, E. Wiener, M. Ben-Ami and E. Shalev:Diabetes in Pregnancy: Efficacy and cost of hospitalization as comparedwith ambulatory management- A prospective controlled study . Isr. Med Assoc j. 3(12) : 915-9. 2001. 

IF: 0.898, Rank: 81/133 (MEDICINE) . Contribution: A,D 

 

30.M. Ben-Ami, Y. Perlitz, M. Mukaryand D. Peleg: Nuchal fold thickness at14-16 weeks gestation as measured by transvaginal sonography. Ultrasound. Obstet. Gynecol.19(1):60-61, 2002. 

IF: 3.154, Rank 8/70 (OB&&&&&&&&GYN). Rank 1/28(Acoustic) Contribution: A, B, C, D. 

 

31.M. Ben-Ami, D.Peleg, Y.Perlitzand S.Haddad: Normal cardiac flowvelocitiesat 14-16 weeks' gestation measured by transvaginal sonography. Ultrasound. Obstet. Gynecol.19 (1) : 47-50, 2002. 

IF: 3.154, Rank 8/70 (OB&&&&&&&&GYN). Rank 1/28(Acoustic) Contribution: A, B, C, D. 

 

32.M. Ben-Ami, Y.Perlitz, S. Haddad: The effectiveness of spectral and colorDoppler in predicting ovarian torsion. A prospective study. Eur J ObstetGynecol Reprod Biol. 104 (1):64-6, 2002. 

 

33.IF: 1.582, Rank 4/26 (Reproductive Biology) Contribution: A, B, D. 

 

34.D. Peleg, S. Cada, A. Peleg, M. Ben-Ami: The relationship betweenmaternalserum thyroid-stimulating immunoglobulin and fetal and neonatal thyrotoxicosis. Obstet Gynecol. 99 (6): 1040- 3, 2002. 

IF: 4.357, Rank 2/70 (OB&&&&&&&&GYN) Contribution:D. 

 

35.Y. Zalel, Y. Perlitz, R. Gamzo, A. Lidor, M. Ben-Ami: The development ofthe fetal colon- An in- utero sonographic evaluation. Ultrasound. Obstet.Gynecol. 21:161-164, 2003. 

IF: 3.154, Rank 8/70 (OB&&&&&&&&GYN). Rank 1/28(Acoustic) Contribution: A, B, D. 

 

36.A. Blum, N. Lang, A.Peleg, F. Vigder, P. Israeli, M. Gumanovski, S.Lupovitz, A. Elgazi and M. Ben-Ami: Effects of oral soy protein on markers of inflammation in postmenopausal women with mild hypercholesterolemia. Am Heart J. 145(2):E7, 2003. 

IF: 4.357, Rank 14/95 (Cardiac and Card.Vasc.Sys ).Contribution: A, D. 

 

37.A. Blum, N. Lang, F.Vigder, P. Israeli, M. Gumanovski, S. Lupovitz, A.Elgazi, A. Peleg, M. Ben-Ami: Effects of soy protein on endothelium-dependent vasodilatation and lipid profile in postmenopausal women with mildhypercholesterolemia.Clin Invest Med. 26(1):20-6. 2003. 

IF: 1.149, Rank 21/93 (Medicine Res and Exp ).Contribution: A, D. 

 

38.M. Goldinfeld, E. Weiner, E.Shalev and M. Ben-Ami: Evaluation of cardiaccontractilityby two dimensional ultrasonography. Prenat Diagnos. 24: 799-803. 2004. 

IF: 1.707, Rank 34/70 (Ob &&&&&&&& Gyn). Contribution: A, B, D. 

 

39.JS. Younis , A. Skournik, O. Radin, S. Haddad, S. Bar-Ami and M. Ben-Ami: Poor oocyte retrieval is a manifestation of low ovarian reserve. Fertil Steril. 2005 Feb;83(2) : 504-7. 

IF:3.970, Rank 3/70 (Ob &&&&&&&& Gyn). Contribution:B, D. 

 

40.JS. Younis, S. Haddad, M. Matilsky, O. Radin and M. Ben-Ami: Undetectable basal ovarian stromal blood flow in infertile women is related to low ovarian reserve. Gyncol Endocrinol. 2007 23(5):284-9. 

IF: 1.360, Rank 44/70 (Ob &&&&&&&& Gyn). Contribution: A, B, D. 

 

41.JS Younis, O. Radin, N. Mirski, I Izhaki, T. Majara, S. Bar-Ami and M. Ben-Ami: First polar body and nucleolar precursor morphology is relatedto the ovarian reserve of infertile women. Reprod Biomed Online.2008 16 (6): 851-8. 

IF:2.380, Rank 16/70 (Ob &&&&&&&& Gyn).O.R Research student. Contribution: A, D. 

 

42.Younis JS, Radin O, Izhaki I, Ben-Ami M. Does first polar body morphology predict oocyte performance during ICSI treatment? J Assist Reprod Genet. 2009 Nov-Dec;26(11-12):561-7. 

IF:1.359, Rank 45/70 (Ob &&&&&&&& Gyn). Contribution: A , D. 

 

43.Perlitz Y, Glezer-Soltzman S, Peleg A, Lang N, Almog B, Ben-Ami M. Correlation of maternal serum and amniotic fluid leptin and insulin levels with neonatal birth weight . 

Harefuah. 2009 Jul;148(7):420-3, 477. 

Contribution: A, B, D. 

 

44.Younis JS, Jadaon J, Izhaki I, Haddad S, Radin O, Bar-Ami S, Ben-Ami M. A simple multivariate score could predict ovarian reserve, as well as pregnancy rate, in infertile women. Fertil Steril. 2010 Jul;94(2):655-61. 

IF:3.970, Rank 3/70 (Ob &&&&&&&& Gyn). Contribution:A,B, D. 

 

45.Younis JS, Soltsman S, Izhaki I, Radin O, Bar-Ami S, Ben-Ami M. 

Early and short follicular gonadotropin-releasing hormone antagonist supplementation improves the meiotic status and competence of retrieved oocytes in in vitro fertilization-embryo transfer cycles. 

Fertil Steril. 2010 Sep;94(4):1350-5. 

IF:3.970, Rank 3/70 (Ob &&&&&&&& Gyn). Contribution:B, D. 

 

46. Perlitz Y, Izhaki I, Ben-Ami M :Sonographic evaluation of the fetal conus medullaris at 20 to 24 weeks' gestation. Prenat Diagn. 2010 Sep;30(9):862-4 IF: 1.707, Rank 34/70 (Ob &&&&&&&& Gyn). Contribution: A, B, D. 

 

46.Younis JS, Shukha M, Ben-Ami M, Izhaki I, Blumenfeld Z, Brenner B, 

Sarig G. Evaluation of the protein C global assay during normal pregnancy 

and after assisted reproduction. Obstet Gynecol. 2010 May;115(5):969- 

74. 

IF: 4.357, Rank 2/70 (OB&&&&&&&&GYN) S.M Research Student, Contribution:A,D. 

47. Zajicek M , Yagel S , Ben-Ami M , Weisz B , Keselman L , Lipitz S : Outcome of twin pregnancies complicated by early second trimester rupture of membranes in one sac.Twin Res Hum Genet. 2010 Dec;13(6):604-8

IF:1.994, Rank 96/146 (Genetics). Contribution:B, D

48.Younis JS, Jadaon J, Haddad S, Izhaki I, Ben-Ami M. Prospective evaluation of basal stromal Doppler studies in good ovarian reserve infertile women undergoing IVF-ET treatment: PCOS versus ovulatory patients. Fertil Steril 2011;95:1754-8. 

IF:3.970, Rank 3/70 (Ob &&&&&&&& Gyn). Contribution: A, B, D. 

 

49. Jadaon JE , Haddad S , Mukary M , Ben-Shlomo I , Ben-Ami M . Evaluation of normal fetal atrio-ventricular septum dimensions during pregnancy.Prena. Diagn. 2011 Feb;31(2):167-70 

IF: 1.707, Rank 34/70 (Ob &&&&&&&& Gyn). Contribution: A, B, D. 

Clinical Descriptive Research 
E. Shalev, G. Segev, M. Ben-Ami, E. Weiner, E. Feldman, H. Zuckerman:Ultrasound diagnosis of fetal malformations. Harefuah CX: 277-9, 1986.


Contribution:C 

  1. M. Ben-Ami, E. Weiner, E. Shalev: Prenatal diagnosis of gastrointestinalmalformations. Isr J Obstet Gynecol 1: 26-9, 1990.
  2. E. Shalev, H. Naser, M. Ben-Ami, S. Romano, E. Weiner: Ultrasonicestimation of fetal weight. Harefuah 120: 506-9, 1991.

  3. Contribution:A,B, D. 
  4. M. Ben-Ami, S. Battino, Y. Giladi, E. Shalev: Fetal echocardiography - fiveyears' experience. Isr J Obstet Gynecol 3: 10-15, 1992.

  5. Contribution: A, B,C, D.
  6. S. Eliyahu, M. Ben-Ami, M. Ziv, E. Weiner and E. Shalev: Epidemiologic study of 609 infertile couples: A comparison of Jewish and Arabic populations. Isr J Med Sci 31: 230-232, 1995.

IF: 0.898, Rank: 81/133 (MEDICINE) . Contribution: A,B, D 

  1. M. Bronshtein, I.Blumenfeld, E. Zimmer, M. Ben-Ami and Z. Blumenfeld: Prenatal sonographic diagnosis of nasal malformations. Prenat Diagnosis.18:447-454,1998.

IF: 1.707, Rank 34/70 (Ob &&&&&&&& Gyn). Contribution: A, B, D. 

  1. G. Oelsner, D. Stockheim, D. Soriano, M. Goldenberg, DS. Seidman, SB.Cohen,D. Admon, I. Novikov, S. Maschiach, HJ. Carp, S. Anderman, M. Ben-Ami, A. Ben-Arie, Z. Hagay, M. Bustan, E. Shalev, H. Carp, O. Gemer,A. Golan, M. Holzinger, Y. Beyth, A. Horowitz, Y. Hamani,M.keis, O. Lavie, D. Luxman, N. Rojanski, G. Taichner, C. Yafe, S. Zohar,B. Bilanca:Pregnancy outcome after laparoscopy or laparotomy in pregnancy. J Am Assoc Gynecol Laparosc. 10(2):200-4,2003.

Contribution: B, D 

Case reports 

 

1.E. Flatau, E. Barzilay, N. Kaufman, A. Lev, M. Ben-Ami, D. Cohen: Adult respiratory distress syndrome treated with high frequency positive pressure ventilation. Isr J Med Sci 17: 453-6, 1981. 

IF: 0.898, Rank: 81/133 (MEDICINE) . Contribution: B,D 

 

2.M. Ben-Ami, S. Haim, A. Gilhar R. Friedman-Birnbaum: Cimetidine in psoriasis. Harefuah CII, 420-1, 1982. 

Contribution: A,B,C,D 

 

3.D. Antonelli, M. Ben-Ami, Z. Weiss: Sinus standstill following accidental lidocaine overdose. Am Heart J 107: 1042-4, 1984. 

IF: 4.357, Rank 14/95 (Cardiac and Card.Vasc.Sys ).Contribution: A,B, D. 

 

4.M. Ben-Ami, E. Shalev, H. Zuckerman: Real time ultrasound in the diagnosis of false route during uterine curettage. Harefuah CVII: 598-90, 1985. 

Contribution: B,C,D 

 

5.E. Shalev, M. Ben-Ami, H. Zuckerman: Real time ultrasound diagnosis ofbleeding uterine perforation during therapeutic abortion. J Clin Ultrasound 14: 66-67, 1986. 

IF: 0.910, Rank: 13/28 (ACOUSTICS) . Contribution: B,C 

 

6.M. Ben-Ami, E. Shalev,S. Romano, H .Zuckerman: Prenatal diagnosis of endocardial fibroelastosis. Am J Obstet Gynecol 155: 662-3, 1986. 

IF: 3.278 , Rank: 7/70 (OB&&&&&&&&GYN) . Contribution:A,B,C,D 

 

7.E. Shalev, Y. Zalel, M. Ben-Ami, E. Weiner: Frist trimester ultrasonicdiagnosis of twin reversed arterial perfusion sequence. Prenat Diagnosis 12: 219-22, 1992. 

IF: 1.707, Rank 34/70 (Ob &&&&&&&& Gyn). Contribution: A, B, C, D. 

 

8.Y. Zalel, E. Shalev, S. Romano, M. Ben-Ami,U. Dan, E. Weiner: Incarcerated spigelian hernia in pregnancy: An ultrasonic diagnosis. J Clin Ultrasound 20: 146-8, 1992. 

IF: 0.910, Rank: 13/28 (ACOUSTICS) . Contribution: A,B,D 

 

9.Y. Zalel, E. Shalev, M. Ben-Ami, G. Mogilner, E. Weiner:Ultrasonic diagnosis of mediastinal cystic hygroma. Prenat Diagnos 12: 541-44, 1992. 

IF: 1.707, Rank 34/70 (Ob &&&&&&&& Gyn). Contribution: A, B, D. 

 

10.M. Ben-Ami,S. Battino, E. Shalev: Pregnancy following GnRH-a therapy of uterine leiomyoma obstructing a single fallopian tube. Hum Reprod 8: 780-781, 1993. 

IF:3.859, Rank 4/70 (Ob &&&&&&&& Gyn). Contribution: A, B, C,D. 

 

11.Y. Shimoni, D. Peleg, M. Ben-Ami, E. Shalev: Recurrent Henoch-Schonlein purpura associated with pregnancy. Isr J Obstet Gynecol 4: 120-122, 1993. 

Contribution: A , D. 

 

12.D. Peleg, M. Ben-Ami, E. Shalev: Common variable hypogammaglobinemiain pregnancy. Br J Ob Gyn 100: 11387-40, 1993. 

IF:3.437, Rank 6/70 (Ob &&&&&&&& Gyn). Contribution: A,D. 

 

13.M. Ben-Ami, Y. Giladi, E. Shalev: The combination of magnesium sulfate andnifedipine - a cause of neuromuscular blockade. Br J Ob Gyn 101: 262-3, 1994. 

IF:3.437, Rank 6/70 (Ob &&&&&&&& Gyn). Contribution: A,B,D 

 

14.E. Shalev, M. Battino, S. Romano, D. Blondheim, D. Reich, M. Ben-Ami: Intra-amniotic infection with candida albicans successfully treated with transcervical amnio-infusion of Amphotericin. Am J Obstet Gynecol 170: 1994. 

IF: 3.278 , Rank: 7/70 (OB&&&&&&&&GYN) . Contribution: A,B,D 

15.M. Ben Ami, Y. Perlitz, S. Hadad and M. Matilsky: Increased nuchal translucency is associated with asphyxiating thoracic dysplasia. Ultrasound Obstet. Gynecol. 10:297-298, 1997. 

IF: 3.154, Rank 8/70 (OB&&&&&&&&GYN). Rank 1/28(Acoustic) Contribution: A, B, C, D. 

16.D.Peleg, Y. Perlitz, S. Panski, A. Levith and M. Ben-Ami: Accidental delivery through a vaginal incision (laparoelytrotomy) during cesarean section in the second stage of labour.Br. J. Ob. Gyn. 108: 659-660, 2001. 

IF:3.437, Rank 6/70 (Ob &&&&&&&& Gyn). Contribution: A ,D 

17.M. Ben-Ami, Y. Perlitz, S. Shalev I. Sharjawi and F. Muller: Prenatal diagnosis of extrahepatic biliary atresia.Prenat.Diagn. 22(7):583-5,2002. 

IF: 1.707, Rank 34/70 (Ob &&&&&&&& Gyn). Contribution: A, B, C, D. 

18.S. Soltsman, P. Russo, A. Greenshpun and M.Ben-Ami: Abdominal compartment syndrome after laparoscopic salpingectomy for ectopic pregnancy. J Minim Invasive Gynecol. 2008 15(4):508-10. 

IF:1.920, Rank 44/70 (Ob &&&&&&&& Gyn). Contribution: A,B,D 

19.L. Kesselman, Y.perlitz, J Younis and M. Ben-Ami: Nonconvetional approach to twin pregnancies complicated by extreme preterm premature rupture of membrane of one twin. Am J perinatol. 25(3): 161-2. 

IF:1.126, Rank: 48/70 (OB&&&&&&&&GYN) . Contribution: A,B,D 

20.S. Barak, Y. Perlitz, A.Kushnir, M.Ben-Ami, A. Greenshpun and E. Chulsky: Fetal disseminated Candida Albicans Sepsis with congenital cutaneous candidiasis following chorioamnionitis associated with premature labor: Case report. Neonatol Tod 2009 Accepted. 

Contribution:D 

21.Perlitz Y, Ben-Shlomo I, Ben-Ami M. Acute polyhydramnios in term pregnancy may be caused by multiple nuchal cordloops. 

Ultrasound Obstet Gynecol. 2010 Feb;35(2):253-4. 

IF: 3.154, Rank 8/70 (OB&&&&&&&&GYN). Rank 1/28(Acoustic) Contribution: A, B, C, D. 

22.Younis JS, Radin O, Kerner H, Ben-Ami M. Successful monozygotic twin pregnancy fathered by a male 46XY true hermaphrodite. Reprod Biomed Online. 2011;22:80-2. Epub 2010 Oct 15. 

IF:2.380, Rank 16/70 (Ob &&&&&&&& Gyn). Contribution:D. 

Review papers 

1.M. Ben-Ami, E. Shalev, D. Rahav, M. Keens: Berger's disease and pregnancy. A case report and review of the literature. Obstet Gynecol Surv 43: 450-2, 1988 

IF:3.097, Rank: 9/70 (OB&&&&&&&&GYN) . Contribution: A,B,C,D 

2.M. Ben-Ami, O. Harari, E. Shalev: Pseudocyesis - A review. Harefuah 118: 713-17, 1990. 

IF:1.126, Rank: 48/70 (OB&&&&&&&&GYN) . Contribution: A,B,C,D 

3.M. Ben-Ami, S. Battino,T. Rosenfeld,G. Marin, E. Shalev : Aortic valve replacement duringpregnancy: A case report and a review of the literature. Acta Obstet Gynecol Scand69: 651-3, 1990. 

IF:1.618, Rank: 36/70 (OB&&&&&&&&GYN) . Contribution: A,B, D 

4.M. Ben-Ami, Y. Giladi, E. Shalev: IgA nephropathy during pregnancy. A case report and review of the literature. Isr J Obstet Gynecol 2: 110-3, 1991. 

Contribution: A,B,D 

5.D. Peleg and M. Ben-Ami: Lymphoma and leukemia complicating pregnancy. Obstet Gynecol Clin North Am. 25(2):365-383, 1998. 

IF:1.698, Rank: 35/70 (OB&&&&&&&&GYN) . Contribution:D 

6.M. Ben Ami, Y. Perlitz and M. Matilsky: Prenatal diagnosis and prognosis of persistent right umbilical vein with varix: A case presentation and review of the literature. J. Clin Ultrasound. 27(5): 273-5, 1999. 

IF: 0.910, Rank: 13/28 (ACOUSTICS) . Contribution: A,B,D 

7.Y. Perlitz, J.Varkel, J. Markovitz, M. Ben-Ami, M. Matilsky and M. Oettinger: Acute adrenal insufficiency during pregnancy and puerperium: Case report And literature review.Obstet Gynecol Surv. 54:717-722, 1999. 

IF:3.097, Rank: 9/70 (OB&&&&&&&&GYN) . Contribution:D 

8.Y. Lang, N. Lang, M. Ben-Ami and H. Garzozi: The effects of hormonereplacement therapy on the human eye. Harefuah : 141 (3): 287-291, 2002. 

Contribution:D 

9.Y.Perlitz, M.Ben-Ami and M.Mukary: Prenatal diagnosis of right diverticulum disappearing at 3 months of age. A case report and review.Fetal Diagn Ther. 2009;25(1):44-6. 

IF:0.911, Rank: 54/70 (OB&&&&&&&&GYN) . Contribution: A, D 

10.Ben-Ami M, Jadaon JE.The genetic sonogram . Harefuah. 2009 Jul;148(7):455-9, 474 


Contribution: A,B,C,D

Other publications 

1.M. Ben-Ami, E. Shalev, H. Zuckerman: An uniform meal as a substitute for oral glucose tolerance test in the diagnosis of gestational diabetes. Letter to the Editor, Harefuah 117: 230, 1989. 


Contribution: A,B,C,D 

2.M. Ben-Ami, Y. Perlitz and D. Peleg: Transvaginal sonographic appearance of the cerebellar vermis at 14-16 weeks gestation. Letter to the editor, Ultrasound. Obstet. Gynecol. 19:208-211, 2002. 

IF: 3.154, Rank 8/70 (OB&&&&&&&&GYN). Rank 1/28(Acoustic) Contribution: A, B, C, D. 

3.Younis JS, Ben-Shlomo I, Ben-Ami M. Premature luteinization defined by an increased progesterone/estradiol ratio on day of human chorionic gonadotropin administration is a manifestation of diminished ovarian responsiveness to controlled ovarian hyperstimulation. letter to the editor. Fertil Steril. 2010 Apr;93(6):e29. 

IF:3.970, Rank 3/70 (Ob &&&&&&&& Gyn). Contribution:D. 


Books and books chapters 

1. S.Haddad, Y.Perlitz and M.Ben-Ami: Abdominal wall malformations. In: Ultrasound in Obstetrics by Y.Wolman.390 p. Dyonon. 2008 

2 .M. Ben-Ami and Y.Perlitz: Premature rupture of membranes. In: fertility,Obstetrics and Gynecology by A.Golan.Probook. 2010 


Non-peer reviewed papers 

1.M.Ben-Ami: Cesarean section under request. Medicine 5:8-11, 2007. 

  1. D. Peleg, M. Mukary, S. HaddadandM. Ben-Ami: Delayed interval delivery In multiple gestation. Postgrad. Obstet. Gynecol.20:9 (1-5), 2000.

  2. CONFERENCES 

Plenary or invited talks 

1.M. Ben-Ami: Is there a place for CVS in 1996? Second Mediterranean Gynecological Club Conference: Controversies in Obstetric and Gynecology. Eilat, Israel, March 3-6, 1996. 

2.M. Ben-Ami: Sonographic markers for the diagnosis of aneuploidy. Medax conference, Tel-Aviv, November 2-4, 1999. 

3.M. Ben-Ami :The use of Doppler and color Doppler in the evaluation of thefetal heart.The Israeli School of ultrasound in Ob&&&&&&&&Gyn. Course of fetalechocardiography. Cfar-Saba,March 20, 2002. 

4.M. Ben-Ami :The use of Doppler and color Doppler in the evaluation of thefetal heart.The Israeli School of ultrasound in Ob&&&&&&&&Gyn. Course of fetalechocardiography. Cfar-Saba,December12, 2002. 

5.M.Ben-Ami: Echogenic Bowel. The annual conference of the Israeli society of ultrasound in Ob&&&&&&&&Gyn. Ramat Gan,Feb 22-23, 2006 

6.M.Ben-Ami: Home deliveries. The annual meeting of the Israeli Association of Ob&&&&&&&&Gyn.Ramat Gan, Dec 5 2006. 

7.M.ben-Ami: Cesarean section under request. Conference of the international center of health,law and ethics. Haifa March 3 2007. 

8.M. Ben-Ami: Cirrhosis and portal hypertension during pregnancy. Conference: Liver diseasesand pregnancy. Tel-Aviv Sep 9, 2008. 

9.M.Ben-Ami: The Genetic Sonogram. Turkish-Israeli Symposium on new trendsin Assisted reproduction treatments. Antalya, Turkey Aug 23,2008. 

10.M.Ben-Ami:Sonographic"Soft Markers" of Down's syndrome. The Israeli Association of Ob&&&&&&&&Gyn, Southern Branch. Cfar Bloom, Israel, May 29-31,2008. 

11.M.Ben-Ami: The limitation of ultrasound in detecting chromosomal syndromes. The annual conference of public health.Tel-Aviv, Feb 6,2008. 


Contributed Talks and abstracts 

1.E. Shalev, M. Ben-Ami, E. Weiner, H. Zuckerman: Antenatal diagnosis and treatment of fetal cardiac abnormalities by real time directed M-mode echocardiography. The 2nd International Symposium - The Fetus as a Patient - Diagnosis and Therapy. Jerusalem, Israel, May 26-31, 1985. 

2.E. Shalev, E. Feldman, E. Weiner, M. Ben-Ami, H. Zuckerman: Prenatal ultrasonic diagnosis of gastrointestinal malformation. The 2nd International Symposium -The Fetus as a Patient - Diagnosis and Therapy. Jerusalem, Israel, May 26-31, 1985. 

3.M. Ben-Ami, J.C. Veille, E. Shalev, M. Sivakoff, H. Zuckerman: Range gated pulse Doppler of the umbilical artery in human fetuses during normal pregnancies. The 6th International Symposium onUltrasound in Israel, Herzliya, Israel, June 1988. 

4.M. Ben-Ami, E. Shalev, J.C. Veille, M. Sivakoff, H. Zuckerman: Duplex Doppler ultrasound in the evaluation of IUGR. The 6th International Symposium on Ultrasound in Israel. Herzlyia, Israel, June 1988. 

5.M. Ben-Ami, E. Shalev, H. Zuckerman: Prenatal diagnosis of tricuspid incompetence by Doppler ultrasound. The 6th European Congress of Perinatal Medicine. Rome, Italy, April 10-13, 1988. 

6.J.C. Veille, M. Sivakoff, M. Ben-Ami: Fetal cardiac size in normal, IUGR and diabetic pregnancies. The 9th Annual Meeting of the Society of Perinatal Obstetri- cians, New Orleans, Louisiana, Feb 1-4, 1989. 

7.M. Ben-Ami, E. Shalev: Doppler studies of the umbilical artery in normal and complicated pregnancies. Conference of the Israel Medical Association, Haifa Branch, Haifa, March 3rd, 1989. 

8.M. Ben-Ami, J. Itzkovitz, J. Levron, et al: GnRH analog administration on days 1 to 3 of the menstrual cycle results in sustained pituitary desensitization and improves the prognosis of routine "normal responders" IVF patients. The 7th World Congress in vitro fertilization and alternate assisted reproduction. Jerusalem, Israel, April 2-7, 1989. 

9.Y. Izkovitz, J. Levron, M. Ben-Ami: Possible beneficial effects of growth hormone administration on follicular development and outcome of IVF therapy in normal ovulatory women who respond poorly to gonadotropins. The 7th World Congress in vitro fertilization and alternate assisted reproduction. Jerusalem, Israel, April 2-7, 1989. 

10.M. Ben-Ami, J.C. Veille, M. Sivakoff, H. Zuckerman, E. Shalev: Duplex Doppler ultrasound in the evaluation of pregnancies complicated by PIH. The 7th International Symposium on Ultrasound in Israel, Herzlyia, Israel, June 20-21, 1989. 

11.M. Ben-Ami, J.C. Veille, M. Sivakoff, H. Zuckerman, E. Shalev: Diabetes and pregnancy: Prediction of adverse perinatal outcome by pulsed Doppler ultrasound of the umbilical artery. The 7th International Symposium on Ultrasound in Israel, Herzlyia, Israel, June 20-21, 1989. 

12.S. Romano, H. Naser, E. Weiner, M. Ben-Ami, E. Shalev: Sonographic estimated fetal weight in Israeli populations. The 7th International Symposium on Ultrasound in Israel, Herzlyia, Israel, June 20-21, 1989. 

13.M. Ben-Ami, E. Shalev, Y. Itzhack: Vein of Galen - A case report. International Symposium onAdvances in Reproduction Ultrasonography and Genetics. Satellite Symposium to Europe 90. Herzlyia, Israel, May 1990. 

14.N. Moshe, Y. Shneyour, Y. Rakover, E. Weiner, M. Ben-Ami, E. Shalev: Normal values of TSH and FT4 in amniotic fluid and umbilical blood. The 10th Congress of the Israel Society of Obstet &&&&&&&& Gynecol, Jerusalem, December 1990. 

15.S. Battino, E. Weiner, M. Ben-Ami, E. Shalev: A new formula for ultrasonic evaluation of fetal weight. The 10th Congress of the Israel Society of Obstet &&&&&&&&. Gynecol, Jerusalem, December 1990. 

16.M. Ben-Ami, E. Weiner, E. Shalev: Echocardiographic measurement of the fetal heart in normal, diabetic and IUGR pregnancies. The 10th Congress of the Israel Society of Obstet &&&&&&&& Gynecol, Jerusalem, December 1990. 

17.E. Shalev, Y. Zalel, M. Ben-Ami, E. Weiner: First trimester ultrasonic diagnosis of twin reverse arterial perfusion sequence. The 7th Meeting of the European Societyof Human Reproduction and Embryology. Paris, France, June 28-30, 1991. 

18.N. Badarny, Y. Giladi, M. M. Ben-Ami, E. Shalev, B. Gross: Nocturnal muscle cramps during pregnancy. The Annual Conference of the Israel Neurological Association. Zichron-Yaakov, Nov 19-20, 1991. 

19.M. Ben-Ami, Y. Geslevich, M. Matilsky, E. Shalev: Management of functionalovarian cysts after induction of ovulation. A randomized prospective study. The Annual Conference of the Israel Fertility Society, Tel-Aviv, March 3-4, 1992. 

20.M. Ben-Ami, Y. Geslevich, M .Matilsky, E. Weiner, E. Shalev: Lack of influence of estrogen supplementation to clomiphene citrate on the level of estradiol, prolactin and progesterone and the endometrial thickness. The Annual Conference of the Israel Fertility Society, Tel-Aviv, March 3-4, 1992. 

21.V. Eyali, M. Matilksy, M. Ben-Ami, Y. Ben-Barak, Y. Geslevich, E. Shalev: The effect of various media supplements on washed sperm motility prior to intrauterine insemination as measured by the sperm quality analyzer. The Annual Conference of the Israel Fertility Society, Tel-Aviv, March 3-4, 1992. 

22.M. Ben-Ami, Y. Geslevich, M. Matilsky, V. Eyali, I. Maman, E. Shalev: Male infertility: The efficacy of ovulation induction and IUI in different degrees of severity of oligospermia. The Annual Conference of the Israel Fertility Society, Tel-Aviv, March 3-4, 1992. 

23.M. Ben-Ami, S. Eliyahu, M. Ziv, Y. Geslevich, E. Shalev: The need of routine thyroid function tests in the evaluation of infertile couples. The Annual Conference of the Israel Fertility Society, Tel-Aviv, March 3-4, 1992. 

24.Y. Geslevich, M. Ben-Ami, V. Eyali, M. Matilsky, E. Shalev: Unexplained infertility: Comparison between two management protocols. The Annual Conference of the Israel Fertility Society, Tel-Aviv, March 3-4, 1992. 

25.S. Battino, Y. Geslevich, M. Ben-Ami, M. Matilsky, V. Eyali, E. Shalev: The effect of frequency of ejaculation on the quality of sperm. The Annual Conference of the Israel Fertility Society, Tel-Aviv, March 3-4, 1992. 

26.M. Ben-Ami, S. Battino: Cardiac size in normal, diabetic and IUGR pregnancies. First International Symposium on Diabetes and Pregnancy in the 90s. Tel-Aviv, Israel, March 30-April 3, 1992. 

27.N. Yanay, Z. Nachum, D. Peleg, E. Weiner, M. Ben-Ami, E. Shalev: Diabetes in pregnancy - comparison of outpatient and hospitalization management. First International Symposium on Diabetes in Pregnancy in the 90s. Tel-Aviv, Israel, March 30-April 3, 1992. 

28.A. Tzabari, D. Peleg, M. Ben-Ami and E. Shalev: The effect of Fenugreek seeds (Trigonella) on blood glucose in gestational diabetes - preliminary study and review of the literature. The Second International Congress of Yemenite Jewish Studies. Princeton, New Jersey, June 28-30, 1992. 

29.M. Ben-Ami, Y. Geslevich, M. Matilsky, E. Shalev: Management of functional ovarian cysts after induction of ovulation. A randomized prospective study. The 8th Annual Meeting of the European Society of Human Reproduction and Embryology, The Hague, The Netherlands, July 5-8, 1992. 

30.M. Ben-Ami, Y. Geslevich, V. Eyali, M. Matilsky, E. Shalev: Lack of influence of estrogen supplementation to clomiphene citrate treatment on the levels of estradiol, prolactin and progesterone and the thickness of the endometrial lining. 8th Annual Meeting of the European Society of Human Reproduction and Embryology, The Hague, The Netherlands, 5-8 July, 1992. 

31.M. Ben-Ami, Y. Geslevich, V. Eyali, M. Matilsky, E. Shalev: Does intrauterine insemination preclude the cervical function as a reservoir for sperm? The 8th Annual Meeting of the European Society of Human Reproduction and Embryology, The Hague, The Netherlands, July 5-8, 1992. 

32.M. Ben-Ami, S. Battino: Duplex Doppler ultrasound in the evaluation of pregnancies complicated by diabetes. First International Symposium on Diabetes and Pregnancy in the 90s. Tel-Aviv, Israel, March 30-April 3, 1992. 

33.Z. Nahum, N. Yanay, E. Weiner, D. Peleg, M. Ben-Ami, E. Shalev: Comparison of pregnancy outcome between GDM patients diagnosed by one abnormal GTT value and by the ACOG criteria. The 10th Annual Conference of the Israel Diabetes Association. Herzlyia, January 19, 1993. 

34.Z. Nachum, N. Yanay, D. Peleg, E. Weiner, M. Ben-Ami, E. Shalev: Diabetes in Pregnancy - Ambulatory or hospitalization management? The 10th Annual Conference of the Israel Diabetes Association. Herzlyia, January 19, 1993. 

35.G. Giladi, M. Matilsky, V. Eyali, M. Ben-Ami, E. Shalev: Intrauterine insemination: The influence of different sperm preparation techniques and timing of insemination on pregnancy rate. The Annual Conference of the Israel Fertility Society, Tel-Aviv, April 21-22, 1993. 

36.M. Ben-Ami, Y. Geslevich, V. Eyali, E. Shalev: The post intra-uterine insemination test in the evaluation of the infertile couple with negative PCT. The Annual Conference of the Israel Fertility Society. Tel-Aviv, April 21-22, 1993. 

37.M. Matilsky, M. Ben-Ami, Y. Geslevich, E. Shalev: Cervical leukocytosis and abnormal PCT: A diagnostic and therapeutic approach. The Annual Conference of the Israel Fertility Society, Tel-Aviv, April 21-22, 1993. 

38.M. Ben-Ami, Y. Geslevich, E. Shalev: Induction of preovulatory luteinizing hormone surge by GnRH-a: A novel approach for preventing OHSS in non-IVF superovulation cycles. The Annual Conference of the Israel Fertility Society. Tel-Aviv, April 21-22, 1993. 

39.M. Ben-Ami, Y. Geslevich, J. Helou, E. Shalev: The value of GnRH-test in the evaluation and managment of normogonadotropic oligozoospermic males. The Annual Conference of the Israel Fertility Society. Tel-Aviv, April 21-22, 1993. 

40.V. Eyali, M. Matilsky, M. Ben-Ami, Y. Geslevich, E. Shalev: Measuring survival of sperm after two different methods of cryopreservation. The Annual Conference of the Israel Fertility Society. Tel-Aviv, April 21-22, 1993. 

41.Y. Geslevich, M. Ben-Ami, J. Helu and E. Shalev: The value of the GnRH-test in the evaluation and management of normogonadotropic oligozoospermic males. The 9th Annual Meeting of the European Society of Human Reproduction and Embryology. Thessaloniki, Greece, June 27-30, 1993. 

42.V. Eyali, M. Matilsky, M. Ben-Ami, Y. Ben-Barak, Y. Geslevich, E. Shalev: The effect of various media supplements on washed sperm motility prior to intrauterine insemination as measured by the sperm quality analyser. The 9th Annual Meeting of the European Society of Human Reproduction and Embryology. Thessaloniki, Greece, June 27-30, 1993. 

43.M. Matilsky, M. Ben-Ami, V. Eyali, Y. Geslevich, Y. Ben-Barak and E. Shalev: Correlation between sperm motility index as measured by the sperm quality analyzer and the outcome of intrauterine insemination. The 9th Annual Meeting of the European Society of Human Reproduction and Embryology. Thessaloniki, Greece, June 27-30, 1993. 

44.E. Shalev, Y. Geslevich, M. Ben-Ami: Induction of preovulatory luteinizing hormone surge by GnRH-a: A novel approach for preventing OHSS in non-IVF superovulation cycles. The 9th Annual Meeting of the European Society of Human Reproduction and Embryology. Thessaloniki, Greece, June 27-30, 1993. 

45.V. Eyali, M. Matilsky, M. Ben-Ami, Y. Geslevich, Y. Ben-Barak and E. Shalev: Measuring survival of sperm after two methods of cryopreservation. The 9th Annual Meeting of the European Society of Human Reproduction and Embryology. Thessaloniki, Greece, June 27-30, 1993. 

46.Y. Geslevich, M. Ben-Ami, M. Matilsky, V. Eyali and E. Shalev: The "Post Intra-Uterine Insemination Test" (PIUIT) in the evaluation of the infertile couple with negative Post Coital Test (PCT). The 9th Annual Meeting of the European Society of Human Reproduction and Embryology. Thessaloniki, Greece, June 27-30, 1993. 

47.M. Ben-Ami, S. Battino and E. Shalev: Pregnancy following GnRH agonist therapy of uterine leiomyoma obstructing a single fallopian tube. The 9th Annual Meeting of the European Society of Human Reproduction and Embryology. Thessaloniki, Greece, June 27-30, 1993. 

48.M. Ben-Ami, S. Eliyahu, M. Ziv, Y. Geslevich and E. Shalev: Are routine thyroid tests in the investigation of infertile couples necessary? The 9th Annual Meeting of the European Society of Human Reproduction and Embryology, Thessaloniki, Greece, June 27-30, 1993. 

49.E. Shalev, S. Battino, S. Romano, O. Blondheim, M. Ben-Ami: Intraamniotic infection with Candida Albicans successfully treated with transcervical amnio-infusion of Amphotericin. First Israeli-French-Italian Gynecologyical Conference, Eilat, Israel, March 5-9, 1994. 

50.M. Ben-Ami, Y. Geslevich, M. Matilsky, V. Eyali, J. Golan and E. Shalev: Pentioxifylline and human follicular fluid in in vitro fertilization treatment of male factor infertility. ESHRE Workshop on Regulation of Fertility, Jerusalem, Israel, April 17-21, 1994. 

51.Y. Giladi, M. Ben-Ami, M. Matilsky, V. Eyali, J. Golan and E. Shalev: Predicting sperm fertilization potential in an IVF clinic. ESHRE Workshop on Regulation of Fertility. Jerusalem, Israel, April 17-21, 1994. 

52.Y. Giladi, M. Ben-Ami, M. Matilsky, V. Eyali, J. Golan, Y. Ben-Barak and E. Shalev: Predicting sperm fertilization potential in an IVF clinic. The Annual Meeting of Israel Fertility Society. Tel-Aviv, May 1-3, 1994. 

53.E. Shalev, Y. Geslevich, M. Ben-Ami: Comparison of six ovulation protocols in poor responders with regular menses and normal basal hormonal levels. IX World Congress on In Vitro fertilization and alternate assisted reproduction. Congress Center Hofburg, Vienna, Austria, January 31, 1995. 

54.M. Ben-Ami, Y. Giladi, Y. Geslevich, E. Shalev: Decreased incidence of severe ovarian hyperstimulation syndrome in high risk IVF patients receiving intravenous albumin. IX World Congress in in vitro fertilization and alternate assisted reproduction. Congress Center Hofburg, Vienna, Austria, April 3-7, 1995. 

55.M. Ben-Ami, S. Romano, M. Bustan and E. Shalev: Interstitial pregnancy: Medical and surgical treatment. The Conference of the Israel Assocation of Obstetrics and Gynecology, Tel-Aviv Branch. Eilat, Israel, March 1-2, 1996. 

56.M. Ben-Ami: Hormone replacement therapy - A dilemma. Symposium on HRT. Faculty of Medicine, Technion. Tiberia, April, 17, 1996. 

57.M. Matilsky, J. Geslevich, M. Ben-Ami, and E. Shalev: A prospective, non-randomized study comparing two sperm preparation techniques and two intrauterine insemination methods. The Annual Meeting of the Israel Fertility Association. Tel-Aviv, Israel, May 6-7, 1996. 

58.J.S. Younis, M. Ben-Ami, B. Brenner, N. Lanir, H. Rothbart and G. Ohel: The association of repeated fetal demise with activated protein C resistance and Factor V leiden. 5th World Congress of Gynecological Endocrinology, Barcelona, Spain, October 2-5, 1996. 

59.J.S. Younis, M. Ben-Ami, Y. Ezra, N. Laufer and G. Ohel: Late manifestation of pelvic abscess following oocyte retrieval for in vitro fertilization in patients with ovarian endometriomata. 5th World Congress of Gynecological Endocrinology, Barcelona, Spain, October 2-5, 1996. 

60.M. Ben-Ami, E. Weiner and E. Shalev: Ultrasound measurements of the width of the

fetal nose during pregnancy. Sixth World Congress on Ultrasound in Obsteterics and Gynecology. Rotterdam, The Netherlands, October 27-31, 1996. 

61.M. Ben-Ami: Chairperson at session: Ovary - Basic science. The annual meeting of the Israel Fertility association. Herzliya. April 14-15,1997. 

62.J.S. Younis, S. Haddad, M. Ben-Ami: Premature luteinization: Could it be an early manifestation of low ovarian reserve in unexplained infertility patients?. The annual meeting of the Israel Fertility Association. Herzliya, Israel. April 14-15, 1997. 

63.J.S. Younis, S. Haddad, M. Ben-Ami: Premature luteinization: Could it be an early manifestation of low ovarian reserve in unexplained infertility patients?. Tenth World Congress on IVF and Assisted Reproduction. Vancouver, Canada. May, 24-28,1997. 

64.M. Ben-Ami: Chairperson at session: Pregnancy, Labor and Delivery I The annual meeting of the Israel Society of Perinatology, Hertzliya, June 5-6,1997. 

65.Y. Lessing, M. Ben-Ami: Ultrasound in reproductive gynecology. The Annual Congress of the Israeli Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Caesarea, September 18-19, 1997. 

66.S. Hadad, M. Ben-Ami: Efficacy of color Doppler in the diagnosis of ovarian torsion The Annual Congress of the Israeli Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Caesarea, September 18-19, 1997. 

67.S. Hadad, M. Ben-Ami, J. Mogliner, W. Weiner, E. Shalev:. Imperforated hymen in the differential diagnosis of abdominal mass in the neonate. The Annual Congress of the Israeli Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Caesarea, September 18-19, 1997. 

68.S. Hadad, A. Grenshpon, E Shagraui, M. Ben-Ami: Predictive value of color in diagnosis of post abortion of delivery residue. The Annual Congress of the Israeli Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Caesarea September 18-19, 1997. 

69.S. Haddad, M. Matilsky, M. Ben-Ami, a comparison of the size of the lateral ventricles in 20-24 week old male and female fetuses. 7th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Washington DC, October 26-30,1997. 

70.S. Haddad, Y. Zarfin, A. Kushnir, J.G.Mogilner, M. Ben-Ami: Inperforated hymen in the female newborn as a diagnostic consideration for an abdominal mass. 7th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Washington DC, October, 1997. 

71.S. Haddad, A. Grinshpon, I. Shajrawi, M. Ben-Ami: The effectiveness of color Doppler in predicting residual products of conception in the uterus following abortionor birth . 7th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Washington DC, October, 1997. 

72.S. Haddad, M. Matilsky, M. Ben-Ami: The effectiveness of Color Doppler in predicting ovarian torsion. 7th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Washington DC, October, 1997. 

73.J.S. Younis, M. Matilsky, O. Radin and M. Ben-Ami: Premature luteinization is a sign of low ovarian reserve in long GnRH-a cycles. The Annual Meeting of Israel Fertility Association, Tel Aviv, April 27-28, 1998. 

74.S. Haddad, A. Grinshpon, I Shajrawi and M. Ben-Ami: The effectiveness of color doppler in predicting residual products of conception in the uterus following abortion or birth. 13th Congress of the European Association of Gynecologists and Obstetricians (EAGO), Jerusalem, May 10-14, 1998. 

75.Y. Perlitz, S. Haddadand M. Ben-Ami: The effectiveness of color doppler in predicting adrexal torsion. 13th Congress of the European Association of Gynecologists and Obstetricians (EAGO), Jerusalem, May 10-14, 1998. 

76.S. Haddad, Y. Zarfin, A. Kushnir, and M. Ben-Ami: Imperforated hymen in the female newborn as a diagnostic consideration for an abdominal mass. 13th Congress of the European Association of Gynecologists and Obstetricians (EAGO), Jerusalem, May 10-14, 1998. 

77.Y. Perliz, M. Matilsky and M. Ben-Ami: Prenatal diagnosis and prognosis of persistent right umbelical vein with varix. 13th Congress of the European Association of Gynecologists and Obstetricians (EAGO), Jerusalem, May 10-14, 1998. 

78.D. Rahav and M. Ben-Ami: A new hydrothermic approach to endometrial ablation. Presentation of the new technique and clinical results. 13th Congress of the European association of gynecologists and obstetricians (EAGO). Jerusalem. May 10-14, 1998. 

79.J.S. Younis, M. Matilsky, O. Radin and M. Ben-Ami: Premature luteinization is associated with low ovarian reserve. 16th World Congress on Fertility and Sterility, and 5th Annual Meeting of the American Society for Reproductive Medicine, San Francisco, California, October 4-9, 1998. 

80.J.S. Younis, B. Brenner, G Ohel and M. Ben-Ami: Factor V Leiden mutation is associated with first as well as second trimester recurrent fetal loss. 16th World Congress on Fertility and Sterility, and 5th Annual Meeting of the American Society for Reproductive Medicine, San Francisco, California, October 4-9, 1998. 

81.J.S. Younis, S. Haddad, M. Matilsky, O. Radin, and M. Ben-Ami . Basal ovarian stromal blood flow - a novel predictor of ovarian reserve? The 8th World Congress on Ultrasound on Obstetrics &&&&&&&& Gynecology. Edinburgh, Scotland, November 1-5, 1998. 

82.S. Haddad, J.S. Younis and M. Ben-Ami: Presentation of rare case of prenatal convulsions. The 12th congress of the Israel Society of OB&&&&&&&&GYN. Haifa, Israel,January 13-14, 1999. 

83.D. Rahav and M. Ben-Ami: Hydrothermoablation of the endometrium; Summary of one year experience. The 12th congress of the Israel Society of OB&&&&&&&&GYN.Haifa, Israel,January 13-14, 1999. 

84.Y. Perlitz, S. Lupovich, S. Haddad and M. Ben-Ami: The TDx-FLM test in amniotic fluid for the prediction of fetal lung maturity. The 12th congress of the Israel Society of OB&&&&&&&&GYN.Haifa, Israel,January 13-14, 1999. 

85.85. J.S Younis, S. Haddad, M. Matilsky, O. Radin and M. Ben-Ami: Undetectablebasal ovarian stromal blood flow could be associated with low ovarian reserve -a preliminary report. Netanya, Israel, April 14-151999. 

86.M. Ben-Ami, Y. Perlitz: Normal cardiac flow velocities at 14-16 gestationmeasured by transvaginal ultrasound. The annual meeting of the IsraeliSociety of Ultrasound in Ob&&&&&&&&Gyn. Haifa, Israel, September 2-3,1999. 

87.M. Ben-Ami: Sonographic markers for the diagnosis of aneuploidy.Conference of the Israel Medical Association, NorthernBranch, Haifa, Israel, December 28 , 1999. 

88.J.S. Younis, M. Matilsky, O. Radin, S. Bar-Ami and M. Ben-Ami: Premature luteinization: Does it or does it not adversely affect clinical outcome in IVF-ET cycles? 16th FIGO World Congress of Gynecology and Obstetrics. Washington,D.C. U.S.A. September 3-8, 2000. 

89.M. Mukary, Y. Perlitz and M. Ben-Ami: : Nomogram of nuchal fold thicknessduring14-16 weeks' gestation of 195 normal fetuses by transvaginalultrasound. The 10th World Congress Of Ultrasound in Ob&&&&&&&&Gyn. Zagreb, Croatia, October 4-7, 2000. 

90.M. Ben-Ami, Y. Perlitz and D. Peleg: Normal cardiac flow velocities at 14-16 gestationmeasured by transvaginal ultrasound. The 10th World Congress Of Ultrasound in Ob&&&&&&&&Gyn. Zagreb, Croatia, October 4-7, 2000. 

91.Y. Perlitz, D. Peleg, and M. Ben-Ami: Transvaginal sonographic appearance of the cerebellar vermis at 14-16 weeks' gestation. The 10th World Congress Of Ultrasound in Ob&&&&&&&&Gyn. Zagreb, Croatia, October 4-7, 2000. 

92.M. Mukary, Y. Perlitz and M. Ben-Ami: Nomogram of nuchal fold thicknessduring14-16 weeks' gestation of 195 normal fetuses by transvaginalultrasound. Jerusalem 2000: Joint meeting of the American Institute forUltrasound in Medicineand The Israel Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. Tel-Aviv, Israel, December 11-12 , 2000. 

93.M. Ben-Ami , M.Goldinfeld, E. Weiner and E. Shalev: Evaluation of cardiaccontractility by ultrasound. Jerusalem 2000: Joint meeting of the AmericanInstitute for Ultrasound in Medicineand The Israel Society of Ultrasound inObstetricsand Gynecology. Tel-Aviv, Israel, December 11-12 , 2000. 

94.J.S.Younis, A.Skournik, S. Haddad, O. Radin, S. Bar-Ami and M. Ben-Ami:GnRH-antagonist does not prevent premature luteinization in low ovarian reserve patients. 57th meeting of the American Society of Reproductive Medicine. Orlando, Florida, U.S.A. October 20-25,2001. 

95.S. Bar-Ami, M. Zilberstein, M. Ben-Ami, Y. Hui-Zhong, R. Srivastava, and J.Younis: Low IVF parameters associated with a specific oocyte abnormality in human. The annual meeting of the Israel Endocrine Society. Tel-Aviv, Israel. December 18-19, 2001. 

96.JS.Younis, A. Skournik, O. Radin , S. Bar-Ami, S. Haddadand M. Ben-Ami:The empty follicle syndrome: Could it be a menifestation of low ovarian Reserve. The annual meeting of the Israeli Fertility Society.Tel-Aviv, Israel. April 10-11 , 2002. 

97.A. Blum, N. Lang, F. Vigder, P. Israeli, S. Lupovich, A.Elgazi, A. Peleg and M. Ben-Ami: Effect of oral soy protein on markers of a inflammation in postmenopausal women with mild hypercholesterolemia. The 49th Annual Meeting of the Israel Heart Society together with The Israel Society of Cardiothoracic Surgery. Tel-Aviv , Israel. April 22-23, 2002. 

98.S. Haddad, J. Yunis, D. Rahav and M. Ben-Ami: Basal ovarian stromal blood flow as a marker of low ovarian reserve. The Israel Society of Ultrasound inObstetricsand Gynecology. Tel-Aviv, Israel, October 23-24, 2002. 

99.M. Ben-Ami, Y. Perlitz, S. Shalev, I. Shajrawi and F. Muller: Prenatal diagnosis of extrahepatic biliary duct atresia. The Israel Society of Ultrasound inObstetricsand Gynecology. Tel-Aviv, Israel, October 23-24, 2002. 

100.I. Atlas, N. Lang, E. Biniat, S. Zohar and M. Ben-Ami: Adding a question about violence in the family to the medical history taking: Approach of physician, nurses and patients. The 5th conference of women health,Tel-Aviv November 25, 2002. 

101.D. Peleg, T. Gafni, S. Dorfman, M. Ben-Ami and A. Peleg: Cigarette smoking reduced birth weight and leptin concentrations. The Annual Meeting of the Society of Fetal-Maternal Medicine, Tel-Aviv, Israel. October 12, 2003. 

102.J.S. Younis, O. Radin, N. Mirski, I. Izhaki, S. Bar-Ami, T. Majara and M. Ben-Ami: First polar body and pronuclei abnormal morphology during IVF is related to low ovarian reserve in infertility patients.The Annual Meeting of the Israel Association of Fertility Investigation. Tel-Aviv, Israel. May 12-13, 2004. 

103.J.S. Younis, A. Skournik, O. Radin, S. Haddad, S. Bar-Ami and M. Ben-Ami:Poor oocyte retrieval - a manifestation of low ovarian reserve. The 60th Annual Meeting of the American Society for reproductive medicine. Philadelphia, Pennsylvania, U.S.A. October 16-20, 2004. 

104.J.S. Younis, O. Radin, N. Mirski, I. Izhaki, S. Bar-Ami, T. Majara and M. Ben-Ami: First polar body and pronuclei abnormal morphology during IVF is related to low ovarian reserve in ICSI patients. The 60th Annual Meeting of the American Society for reproductive medicine. Philadelphia, Pennsylvania, U.S.A. October 16-20, 2004. 

105.J.S. Younis, O. Radin, N. Mirski, I. Izhaki, S. Bar-Ami, T. Majara and M. Ben-Ami: First polar body and pronuclei abnormal morphology during IVF is related to low ovarian reserve in ICSI patients. The Annual Meeting of the Israel Association of Fertility Investigation. Tel-Aviv, Israel. May 17-18,2005. 

106.L. Kesselman,Y. Perlitz, J.Younis and M.Ben-Ami: Nonconvetional approach to twin pregnancies complicated by extreme preterm premature rupture of membrane of one twin.The 9th worls congress on controversies in Ob,Gyn and Infertility. Barcelona,Spain. March 22-25,2007. 

107.J. Jadaon, O. Radin , S. Bar-Ami,M. Ben-Ami I. Izhaki J.S. Younis:Prospective evaluation of ovarian reserve in infertile women employing endocrine and sonographic markers. The 23 annual Meeting of the European Societyof Human Reproduction and Embryology. Lyon, FranceJuly 1-4, 2007. 

108.S. Soltsman, O.Radin, S.Bar-Ami, M.Ben-Ami and JS Younis: Early follicular supplementation of GnRH antagonist protocol in assisted reproduction. The 23 annual Meeting of the European Societyof Human Reproduction and Embryology. Lyon, FranceJuly 1-4, 2007. 

109.J.S. Younis, O. Radin, N. Mirski, I. Izhaki, S. Bar-Ami, T. Majara and M. Ben-Ami:high rate of first polar body and nucleolar precursor bodies abnormal development in physiologic as well as premature low ovarian reserve patients. The 23 annual Meeting of the European Societyof Human Reproduction and Embryology. Lyon, FranceJuly 1-4, 2007. 

110.JS Younis, Y.Vilensky,J.Jadaon, G.Sarig,B.Brenner,I.Itzhaki and M. Ben-Ami: Is low ovarian reserve in infertile women related to an underlying thrombophilis ? 24th annual Meeting of the European Societyof Human Reproduction and Embryology.Barcelona, Spain July 6-9, 2008. 

111.O.Radin, M.Ben-Ami, S.Haddad and JS Younis: Nucleolar precursor bodies' morphology is better in the GnRH antagonist than in the long GnRH agonist. The annual meeting of the Israeli Association of reproduction investigation. Tel-Aviv,Israel May 12-13, 2008. 

112.S. Soltsman, M. Ben-Ami, S. Haddad and J. Younis: Early and short follicular GnRH supplementation improves the meiotic status of retrieved oocytesinivf cycles. The annual meeting of the Israeli Association of reproduction investigation. Tel-Aviv,Israel May 11-12, 2009. 

113.JS Younis, M. Shukha, G. Sarig, M. Ben-Ami and B. Brenner: prospective evaluation of the protein c global assay during pregnancy following assisted reproduction. The annual meeting of the Israeli Association of reproduction investigation. Tel-Aviv,Israel May 11-12, 2009. 

Participation in organizing conferences 

1.Malignant Disease During Pregnancy. Tel-Aviv, Israel, March2002.Main Organizer. 

2.The conference of the Israel association of Obstet &&&&&&&& Gyncol- northern branch.Beit Gabriel,Cineret. June 2001. Main organizer. 

3."Doppler in Obstetrics and Gynecology" , A course for sonographer. April-May 2003. Organizer. 

4.Intra Uterine Growth Retardation. Tel-Aviv,Israel,July 2003. Organizer. 

5.Sonographic and Biochemical markers of fetal aneuploidy. Tel-Aviv, Israel, March 2004. Organizer. 

6.The pelvic floor and modern obstetrics. Tel-Aviv, Israel, 3 December 2004. Organizer. 

7.The first collaborativeconference on gyneco-oncology with university of Minnesota. Poria Hospital,21 September, 2005.Organizing Committee. 

8.The annual conference of the Israeli Association of Ob&&&&&&&&Gyn. Ramat Gan, Israel December 4, 2007.Organizing Committee. 

9."Frequent Dilemmas in modern obstetrics". Tel-Aviv, May 15-16,2008. Organizing Committee 

10.The annual meeting of the Israeli society of ultrasound in Ob&&&&&&&&Gyn. Ramat Gan, Feb 27-28, 2008. Organizing Committee 

11.The conference of the Israel association of Obstet &&&&&&&& Gyncol- northern branch.Haifa. June , 2008. Organizing committee. 

חזור לראש העמוד