אחיות אחראיות וכלליות

גב' אהרון אילנה

אחות כללית ואחות בצוות היחידה למניעת זיהומים

גב' בנור אורלי

אחות אחראית מח' פגים וילודים

גב' בורדנקו-פורטמן דיאנה

אחות אחראית אספקה סטרילית

גב' בן שלמה לאה

אחות אחראית מח' כירורגית ואורולוגית

גב' גרנות דינה

אחות אחראית מח' קרדיולוגית

גב' דוד גלית

אחות אחראית מחלקת ילדים

גב' זילברמן אורה

אחות אחראית מחלקת נשים ויולדות

גב' טל מירי

אחות אחראית חדר לידה

גב' כהן מקסין

אחות אחראית מכון אונקולוגי

גב' לבאי קוזיתא

מפקחת אפידמיולוגית ואחות כללית

גב' ליבנת טליה

אחות כללית ואחראית פיתוח צוות והדרכה בסיעוד

גב' מוניסטרסקי בלה

אחות כללית ואחראית שע"ח בסיעוד

גב' מירב מאיר

אחות אחראית חדר לידה

מר נעאמנה ווליד

אח אחראי יחידת טיפול נימרץ כללי ונשימתי

ד"ר (סוציולוגיה) סלאמה גסאן

אח אחראי מכון נפרולוגיה ויתר לחץ דם - דיאליזה
12לעמוד הבא