אחיות אחראיות וכלליות

גב' אמר-מדמון מלכה

מרכזת אקרדיטציה

גב' אהרון אילנה

אחות כללית ואחות בצוות היחידה למניעת זיהומים

גב' בנור אורלי

אחות אחראית מח' פגים וילודים

גב' בורדנקו-פורטמן דיאנה

אחות אחראית אספקה סטרילית

גב' בן שלמה לאה

אחות אחראית מח' כירורגית ואורולוגית

גב' גרנות דינה

אחות אחראית מח' קרדיולוגית

גב' גליז'נסקי אלה

אחות אחראית מרפאת פה ולסת

גב' דוד גלית

אחות אחראית מחלקת ילדים

גב' זילברמן אורה

אחות אחראית מחלקת נשים ויולדות

גב' טל מירי

אחות אחראית חדר לידה

גב' כהן מקסין

אחות אחראית מכון אונקולוגי

גב' לבאי קוזיתא

מפקחת אפידמיולוגית ואחות כללית

גב' ליבנת טליה

אחות כללית ואחראית פיתוח צוות והדרכה בסיעוד

גב' מוניסטרסקי בלה

אחות כללית ואחראית שע"ח בסיעוד

מר נעאמנה ווליד

אח אחראי יחידת טיפול נימרץ כללי ונשימתי
12לעמוד הבא