הנהלת הסיעוד

הנהלת הסיעוד אמונה על ליווי, פיקוח וקידום הצוות הסיעודי בבית החולים בכפוף להנחיות משרד הבריאות והנהלת המרכז הרפואי. 

בהנהלת הסיעוד אחיות מוסמכות - אקדמאיות, אשר בנוסף לבקרה שוטפת על העשייה הסיעודית במרכז הרפואי כל אחת מהן ממלאה גם תפקיד רוחב במרכז הרפואי.

בראש הנהלת הסיעוד עומדת הגב' הלן מלכה-זאבי.

אוגדן זכויות אחים/אחיות בתחום העסקה

גב' הלן מלכה-זאבי

מנהלת הסיעוד

גב' ברטל ג'וליה

סגנית מנהלת הסיעוד

גב' קוזיתא לבאי

מפקחת אפידמיולוגית ואחות כללית

גב' אמר-מדמון מלכה

אחראית אקרדיטציה

גב' מוניסטרסקי בלה

אחות כללית ואחראית שע"ח בסיעוד

גב' ליבנת טליה

אחות כללית ואחראית פיתוח צוות והדרכה בסיעוד

גב' אהרון אילנה

אחות כללית ואחות בצוות המחלקה האפידמיולוגית